Joanna Czech, Autor w serwisie Salus Pro Domo Warszawa

Autor: Joanna Czech

Wpis autora: Joanna Czech

Blog

Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Joanna Czech

Rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu i wskazania do terapii Autyzm i zaburzenia z jego spektrum (ASD- Autism Spectrum Disorders) są…

czytaj więcej
ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI – JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY I LECZENIE?
Blog

Techniki uczenia samodzielności w terapii behawioralnej autyzmu i zespołu Aspergera

Joanna Czech

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a co za tym idzie, dotykają każdej sfery funkcjonowania człowieka. Zaburzenia te…

czytaj więcej
Strategie proaktywne w terapii dzieci
Blog

Strategie proaktywne w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu

Joanna Czech

Jednym z trzech głównych celów (obok rozwijania zachowań pożądanych i generalizacji efektów prowadzonych oddziaływań), które stawia sobie terapia behawioralna, jest…

czytaj więcej