O chorobach psychicznych w programie „Misja Integracja”