Szukaj
Close this search box.

Leczenie uzależnień w Warszawie

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Oferujemy leczenie uzależnień behawioralnych, uzależnienia od leków oraz Kompleksowy Program Terapii Uzależnień dla osób:

 • pijących ryzykownie,
 • pijących szkodliwie,
 • uzależnionych od alkoholu,
 • rodzin osób nadmiernie pijących,
 • osób dorosłych, które wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA)

Osoby będące na różnym etapie rozwoju problemu alkoholowego znajdą odpowiednie dla siebie formy pomocy.

Terapia dla osób pijących ryzykowanie i szkodliwie

 • spotkania indywidualne ze specjalistą,
 • program terapii grupowej nastawiony na ograniczenie picia i redukcję szkód (16 spotkań).

Terapia dla osób uzależnionych od alkoholu – Warszawa

 • spotkania indywidualne ze specjalistą,
 • program terapii grupowej podzielony na trzy etapy.

Kwalifikacja do rozpoczęcia udziału w programie poprzedzona jest spotkaniem kwalifikacyjnym (1-3 spotkania).

I etap – program edukacyjno-terapeutyczny, czas trwania 3 miesiące, spotkania 1 raz w tygodniu 3 godziny.

Celem jest:

 • utrzymanie abstynencji od alkoholu,
 • uzyskanie wiedzy o uzależnieniu i sposobach radzenia sobie z chęcią picia,
 • wprowadzenie w życiu zmian ułatwiających utrzymanie abstynencji,
 • zdobycie podstawowych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie bez alkoholu, np. umiejętność odmawiania picia, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w których zwykle piło się alkohol, rozpoznawanie i wyrażanie uczuć i umiejętność korzystania ze wsparcia.

II etap – program zaawansowany, czas trwania 6 miesięcy, spotkania 1 raz w tygodniu 3 godziny.

Celem jest:

 • zdobycie wiedzy o mechanizmach uzależnienia,
 • rozpoznawanie u siebie tych mechanizmów oraz zmiana w tym obszarze,
 • zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów dnia codziennego w sposób nienałogowy,
 • budowanie satysfakcjonujących relacji z otoczeniem,
 • lepsze rozumienie siebie, wzrost poczucia własnej wartości,
 • poznanie sposobów redukcji stresu.

III etap – program pogłębiony, czas trwania 10 miesięcy, spotkania 1 raz w tygodniu 3 godziny.

Program przewidziany jest dla osób z utrwaloną abstynencją, tj. minimum 6 miesięcy.

Celem jest:

 • praca nad rozpoznawaniem i zatrzymaniem mechanizmów, które powodują dyskomfort i trudności w życiu mimo utrzymywania abstynencji,
 • praca nad rozpoznawaniem i zatrzymaniem mechanizmów, które wytworzyły się w okresie aktywnego uzależnienia, a obecnie utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie w różnych sferach życia. Dotyczy to życia emocjonalnego, sposobu rozumienia świata i patrzenia na samego siebie, uzyskanie większego komfortu w relacjach społecznych i w życiu rodzinnym.

Grupa zapobiegania nawrotom – 16 spotkań, 1 raz w tygodniu 3 godziny.

Przeznaczona dla osób, które mimo okresów długiej abstynencji powracają do czynnego uzależnienia.

Celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności służących wczesnemu rozpoznawaniu sygnałów nawrotu i podjęcia działań zapobiegawczych.

Grupa dla osób pijących szkodliwie – Warszawa

Jeżeli zauważyłeś, że masz trudności w kontrolowaniu swojego picia, chciałbyś coś zmienić i nie wiesz jak, próbowałeś i się nie udało, weź udział w programie, którego celem jest nauczenie się picia w taki sposób, który nie będzie przynosił Ci szkód.

Program adresowany jest do osób pijących szkodliwie, u których nie rozwinęło się uzależnienie. Przyjdź, jeżeli nie chcesz uzależnić się od alkoholu.

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

MASZ WĄTPLIWOŚCI ODNOŚNIE WYBORU SPECJALISTY?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI