Mediacje rodzinne i małżeńskie Warszawa - terapie małżeńskie, cena, opinie ✔️ | Centrum Medyczne Salus Pro Domo

Mediacje rodzinne i małżeńskie - Warszawa

W sprawach cywilnych – na mocy postanowienia Sądu lub pozasądowe – z inicjatywy zainteresowanych Stron:

  • rodzinne
  • społeczne
  • pracownicze
  • szkolne i rówieśnicze

W sprawach karnych – na mocy postanowienia Sądu

Mediacja to jeden ze sposobów rozwiązywania konfliktów, polegający na znalezieniu takiego rozwiązania, które może być zaakceptowane przez obie Strony. Jest ono możliwe dlatego, że przyjęte rozwiązania odpowiadają w równym stopniu na potrzeby i interesy każdej z nich, na zasadzie win-win. Proces dochodzenia do porozumienia odbywa się przy udziale osoby trzeciej –mediatora. Z mediacji można skorzystać zawsze, kiedy skonfliktowane Strony pragną się porozumieć.

Mediator jest specjalistą w dziedzinie komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Jego zadaniem jest zapewnienie Klientom bezpiecznych warunków spotkań: wspieranie procesu komunikacji między Stronami, umożliwienie swobodnej wypowiedzi każdej z nich, wzajemne wysłuchanie, pomoc w zdefiniowaniu kwestii do omówienia oraz w wyłonieniu potrzeb, które powinny zostać uwzględnione przy rozwiązaniach. Relacja mediatora ze Stronami opiera się na wzajemnym zaufaniu, szacunku i równym traktowaniu Stron.

W przypadku osiągnięcia porozumienia mediator pomaga Klientom sporządzić pisemną ugodę.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.