Terapia poprzez ciało i ruch

Programy Terapia Poprzez Ciało i Ruch są ofertą wzmacniania zdrowia psychicznego, poprzez pracę z ciałem. Holistyczne koncepcje zdrowia zwracają uwagę, że zdrowie jest rezultatem istnienia równowagi w całym układzie, jakim jest człowiek. Zdrowie psychiczne i fizyczne przeplatają się ze sobą i są nierozerwalnie powiązane. Badania pokazują, że aż dwie trzecie dolegliwości fizycznych jest związana z naszą psychiką. Ludzie z poczuciem szczęśliwości rzadziej chorują i szybciej powracają do zdrowia. Zasada w zdrowym ciele – zdrowy duch jest dwuwektorowa.

Profesjonalne, terapeutyczne oddziaływania psychoruchowe, praca „poprzez ciało”, są sprawdzoną metodą wzmacniania kondycji psychicznej, skutecznie wspierają procesy leczenia psychofarmakologicznego wielu zaburzeń psychicznych np. depresji, zaburzeń lękowych, osobowościowych i psychoz schizofrenicznych.

Programy, zawsze mają charakter zindywidualizowany, zależny od potrzeb i oczekiwań, oraz problemów psychologicznych i objawów zaburzeń psychicznych.

Celem jest między innymi:

• wzmacnianie dobrostanu psychicznego poprzez stymulowanie sił witalnych, podtrzymywanie sprawnego funkcjonowania organizmu na poziomie biologicznym i sprawności fizycznej,
• wzmacnianie poczucia własnej wartości,
• doświadczanie pozytywnych emocji,
• odpoczynek i regeneracja psychofizyczna,
• zabawa i wzrost endorfin w organizmie (hormonu szczęścia).

Relaks

Trening Relaksacyjny jest metodą budowania pewności i zaufania do…

czytaj więcej

Pilates terapeutyczny

Dla osób, które są w procesie psychoterapii, proponujemy równolegle…

czytaj więcej