Czy zaburzenia lękowe są uleczalne? Leczenie zaburzeń lękowych Warszawa | Salus Pro Domo

Leczenie zaburzeń lękowych w Warszawie

Zaburzenia lękowe są najczęściej występującymi zaburzeniami nerwicowymi. Są potocznie określane, jako nerwica lękowa.

Lęk, jako objaw może występować w wielu innych zaburzeniach psychicznych np. zaburzeniach depresyjnych, zaburzeniach psychotycznych i schizofrenicznych, w zaburzeniach psychicznych o podłożu organicznym. Lęk może towarzyszyć chorobom somatycznym np. nadczynność tarczycy, hipoglikemia, chorobach układu krążenia. W kontekście nasilonego lęku można również mówić o cechach osobowości lękliwej, unikającej, zależnej.

Strach jest naturalnym stanem w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenie w otoczeniu. Lęk od strachu różni się tym, że nie można wskazać na bezpośrednie bodźce, które go wywołują, bądź bodźce te nie są odbierane przez innych, jako zagrażające np. lęk przed wysokością, pająkami etc.

Zakłada się, że w etiopatogenezie zaburzeń lękowych znaczenie mają predyspozycje osobowościowe, które są wypadkową wzajemnych interakcji czynników genetycznych i wpływów psychologiczno-środowiskowych w okresie dzieciństwa i kształtowania osobowości.

W Centrum Medycznym Salus Pro Domo w Warszawie leczymy zależnie od potrzeb, farmakologicznie lub oferując psychoterapię  zaburzenia lękowe o każdym podłożu, zarówno u dzieci, młodzieży, jak i dorosłego.

Leczenie zaburzeń lękowych w Warszawie

W zaburzeniach lękowych podstawową metodą leczenia jest psychoterapia:

  • Psychoterapia psychodynamiczna, która prowadzi do restrukturalizacji cech osobowości, które są odpowiedzialne za nieskuteczne radzenie sobie w sytuacjach stresogennych. Link: psychoterapia psychodynamiczna
  • Psychoterapia poznawczo-behawioralna, której celem jest korekta dysfunkcjonalnych schematów myślowych prowadzących do zaburzeń lękowych.  link: psychoterapia poznawczo-behawioralna
  • Psychoterapia rodzinna szczególnie, gdy objawy zaburzenia są osadzone w sytuacji rodzinnej.
  • Techniki relaksacyjne
  • Treningi behawioralne

Leczenie farmakologiczne w zaburzeniach lękowych jest traktowane, jako leczenie uzupełniające oddziaływania psychoterapeutyczne. Do najczęściej stosowanych leków należą leki przeciwlękowe i przeciwdepresyjne. Benzodiazepiny są podawane, jako forma doraźna, ze względu na charakter uzależniający tej grupy leków.

Jak długo trwa leczenie zaburzeń lękowych?

Istnieje wiele badań naukowych, które wskazują na wysoki poziom efektywności psychoterapii w leczeniu zaburzeń lękowych. Również podkreślana jest skuteczność leczenia farmakologicznego. Jednak czas leczenia jest uwarunkowany wieloma czynnikami: osobowościowymi, rodzajem objawów i ich nasileniem. Zdecydowanie najbardziej efektywną forma leczenia w przebiegu nasilonych objawów lękowych jest leczenie psycho-farmakologiczne.

Centrum Medyczne Salus Pro Domo oferuje kompleksowe leczenie zaburzeń lękowych, poprzedzone zindywidualizowaną diagnozą psychiatryczno-psychologiczną.

Przeczytaj więcej na naszym blogu: 

Specjalista prowadzący

dr Marta Maj-Twardowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Katarzyna Zdunik

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Marta Rokicińska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Ilona Anczarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Katarzyna Zdunik

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Magdalena Girtler

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

Mgr Łukasz Seferyn

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Marek Cichy

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Jolanta Paruszkiewicz

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Karina Steinbarth-Chmielewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Jolanta Chojnacka-Wójtowicz

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Anna Jabłońska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Urszula Trzaska (Zduńczyk)

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Agata Miernicka-Bełżek

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

dr Ewa Widuch

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Lucyna Muraszkiewicz

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Ksenia Sławińska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Aleksandra Bednarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Jolanta Rujner-Biernacka

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Ewa Brzóska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Grzegorz Zawiłowski

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Marek Ignaczak

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Eliza Gadoś

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Krystyna Anna Wiśniewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Jadwiga Kubiak

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Bożena Doroszewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Żaneta Ryszawa

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Dominika Ustjan

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Agata Trzos

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Piotr Zaremba

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Jolanta Parzuch – Świerczewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Joanna Dowgiałło

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Paula Chibowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE