Szukaj
Close this search box.

Leczenie schizofrenii w Warszawie - Ośrodek Salusprodomo

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Co to jest schizofrenia?

Schizofrenia jest zaliczana do grupy zaburzeń psychotycznych – psychoz. Pod wpływem objawów zmienia się zachowanie, myślenie, przeżywanie emocjonalne. Osoba chora inaczej spostrzega rzeczywistość i inaczej na nią reaguje. Dochodzi do zaburzeń we wszystkich sferach funkcjonowania człowieka – poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej, które decydują o tym, jaki kto jest, co czuje, co myśli i jak się zachowuje. Objawy te wpływają na zainteresowania, dążenia, plany, ambicje, sposób bycia, nastrój i emocjonalne przeżywanie, uczuciowość. Upośledzają zdolność do koncentracji, uczenia się, logicznego myślenia i wnioskowania. Wpływają na sposób wysławiania się, płynność mowy i zachowanie. Upośledzają funkcjonowanie społeczne, obniżają sprawność umiejętności społecznych.

Schizofrenia jest uważana za chorobę osób młodych, ponieważ najczęściej pierwsze zachorowania przypadają na okres adolescencji i wczesnej dorosłości, czyli wiek pomiędzy 15 a 30 rokiem życia. Zachorowalność zdecydowanie spada po 35 roku życia.

Leczenie schizofrenii – Warszawa

Współczesne efektywne leczenie zaburzeń schizofrenicznych powinno obligatoryjnie uwzględniać leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne, w tym kontekst rodzinny, jako czynnik, który ma znaczny wpływ na przebieg choroby i proces leczenia. Uczynienie pacjenta i jego rodziny kompetentnym współpartnerem leczenia zwiększa efektywność leczenia psycho-farmakologicznego, obniża ryzyko nawrotów choroby, i w znaczący sposób wzmacnia dobre rokowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku pierwszych zachorowań, zwykle przypadających na okres dojrzewania i wczesnej dorosłości, gdy rodzina generacyjna jest dla młodego pacjenta podstawowym oparciem.

Schizofrenia jest przewlekłym zaburzeniem psychicznym, ponieważ cechą choroby są tendencje do nawrotów. Efektywne leczenie schizofrenii powinno uwzględniać wyposażenie pacjenta w umiejętność radzenia sobie z ryzykiem nawrotów choroby w przyszłości, co pozwoli na utrzymanie dobrej jakości życia pomimo zachorowania.

Dobry psychiatra w Warszawie – schizofrenia

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie zapewnia kompleksowy program leczenia schizofrenii zgodnie ze światowymi standardami.

Obecnie, modele leczenia schizofrenii o największym znaczeniu w świecie zakładają obligatoryjnie konieczność leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych dotyczących:

  • Psychoedukacji, nabycie umiejętności kontrolowania choroby.
  • Przeciwdziałanie tendencjom, jakie niesie za sobą specyfika choroby – obniżeniu poziomu sprawności funkcji poznawczych, procesów pamięci, uwagi, upośledzenia umiejętności społecznych, inicjatywy, i pełnienia ról społecznych, nadwrażliwości w relacjach społecznych i wycofywania się z nich, izolacji.
  • Wzmacnianie oparcia społecznego pacjenta – sesje rodzinne.
  • Wzmacnianie pełnienia ról społecznych i przeciwdziałanie marginalizacji społecznej – wspomagana aktywizacja zawodowa, edukacyjna.

Prywatna klinika leczenia schizofrenii – dlaczego warto nam zaufać?

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie zapewnia kompleksową pomoc w zakresie leczenia psychiatrycznego, psychoterapeutycznego oraz pomoc psychologiczną. Oferujemy proces leczenia psychofarmakologicznego, w którym pacjent jest współpartnerem, i w którym – w zależności od jego woli – rodzina pacjenta może być aktywnym uczestnikiem leczenia. Tak zintegrowana pomoc, oparta na relacji pacjent – lekarz – psycholog – rodzina zwiększa efektywność leczenia, szczególnie w przypadku zaburzeń schizofrenicznych. Nasze formy leczenia optymalnie łączą podejście farmakologiczne i psychologiczne.

Wieloletnia praktyka i bezcenne doświadczenie kliniczne naszych psychiatrów i psychologów, nabyte w bezpośredniej pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu problemów psychologicznych i zaburzeń psychiatrycznych, pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych programów terapeutycznych opartych na sprawdzonych wynikach badań naukowych i światowych standardach leczenia.

Przeczytaj więcej na naszym blogu: 

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych: