Leczenie i diagnoza Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice – warsztat dla rodziców dzieci 3-6 lat Warszawa | Salus Pro Domo

Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice – warsztat dla rodziców dzieci 3-6 lat

Cykl spotkań, na których omówione zostaną konsekwencje stosowania klapsa i innych metod niesprzyjających rozwojowi dziecka oraz sposoby radzenia sobie z przeżywanymi przez rodzica trudnymi emocjami (złością, bezradnością, poczuciem winy).

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, tzn. bazujemy na doświadczeniach własnych, rozmawiamy na forum, w grupach, organizujemy burze mózgów.

Co istotne będziemy uczyć się wyznaczania granic poprzez zastosowanie konsekwencji połączonych z aktywnym słuchaniem dziecka oraz nazywaniem swoich emocji i oczekiwań. Przedstawimy konstruktywne metody dyscyplinowania lub uspokajania dzieci.

Spotkania odbywają się w grupie 8-12 osób.Zajęcie mogą odbywać się w trybie weekendowym lub cotygodniowych spotkań. Rodzice uczestniczą w nich bez dzieci.