Leczenie i diagnoza Psychoterapia psychodynamiczna dzieci Warszawa | Salus Pro Domo

Psychoterapia psychodynamiczna dzieci

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest trzema konsultacjami z rodzicami i dzieckiem.

Po zakwalifikowaniu na psychoterapię w spotkaniach z terapeutą uczestniczy tylko dziecko. Co 10 spotkań z dzieckiem odbywa się sesja z rodzicami mająca na celu omówienie, tego co się aktualnie dzieje. Spotkania te służą także pogłębieniu rozumienia zachowań dziecka przez rodziców/opiekunów.

Psychoterapia odbywa się w oparciu o naturalną aktywność dziecka, czyli zabawę. Jej celem jest umożliwienie osiągnięcia dziecku etapów rozwojowych, które do tej pory z jakiegoś powodu są dla niego niedostępne.

Specjalista prowadzący

mgr Aleksandra Bednarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE