Leczenie i diagnoza Trening umiejętności społecznych dla dzieci mających trudności w relacjach Warszawa | Salus Pro Domo

Trening umiejętności społecznych dla dzieci mających trudności w relacjach

Trening jest adresowany do dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami. Dla dzieci nieśmiałych, lękliwych, z tendencjami do izolacji, bądź nadpobudliwych psychoruchowo. Dla dzieci, których zachowania cechuje impulsywność, reakcje agresywne, problemy z dostosowaniem się do zasad i norm społecznych. Adresatami treningu są również dzieci z rozpoznaniem zespołu Aspergera.

Celem treningu jest kształcenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów, rozpoznawanie i konstruktywne wyrażanie emocji, komunikowanie potrzeb. Kreowanie umiejętności współpracy z grupą, empatii i asertywności, przestrzegania zasad i norm społecznych.

Specjalista prowadzący

mgr Aleksandra Bednarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Dominika Jakubowska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE