Leczenie i diagnoza Warsztaty dla rodziców dzieci z diagnozą ADHD Warszawa | Salus Pro Domo

Warsztaty dla rodziców dzieci z diagnozą ADHD

Warsztaty mają formę psychoedukacyjną. Celem jest poznanie specyfiki tego neurorozwojowego  zaburzenia, jego uwarunkowań i objawów. Zrozumienie trudności i problemów, jakie niesie  ono ze sobą w odniesieniu do konkretnego dziecka. Wyposażenie rodziców w umiejętność rozróżniania, co jest objawem, a co np. zachowaniem buntowniczym, opozycyjnym. Wypracowanie sposobów radzenia  sobie z konkretnymi problemami i trudnościami, stylu wychowywania oraz sposobów dostosowania środowiska dziecka do jego trudności w funkcjonowaniu społecznym, intelektualnym, emocjonalnym.

Specjalista prowadzący

mgr Aleksandra Bednarska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE