Narzędzia diagnostyczne Warszawa | Salus Pro Domo

Narzędzia diagnostyczne

Centrum proponuje psychologom oraz studentom psychologii warsztaty grupowe i sesje indywidualne dotyczące specyfiki używania i interpretowania aktualnych, najczęściej stosowanych narzędzi diagnostycznych, takich jak Test Inteligencji Wchslera (WAIS-R), Test Pamięci Wzrokowej Bentona, Kolorowy Test Połączeń, Kalifornijski Test Uczenia się Językowego i inne, zależnie od potrzeb i zainteresowania, przeprowadzanie wywiadu klinicznego.