Szukaj
Close this search box.

OFERTA PSYCHOLOGICZNYCH SUPERWIZJI DIAGNOSTYCZNYCH:

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Oferujemy superwizję w dwóch obszarach klinicznych:

 • Zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego
 • Neuropsychologii

W odpowiedzi na postulaty zawarte w standardach diagnozy psychologicznej uchwalonych przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

1.7 Psycholog diagnosta korzysta z superwizji (indywidualnej, grupowej, koleżeńskiej)

1.9 W przypadku braku możliwości skierowania klienta do ekspertów z określonego obszaru psychologicznej praktyki diagnostycznej, psycholog podejmuje się realizacji usługi diagnostycznej pod warunkiem, że aktywnie poszerza swoją wiedzę w tym zakresie oraz poddaje dany proces diagnostyczny superwizji.

Centrum Medycznym Salus Pro Domo w Warszawie proponuje cykliczne lub jednorazowe indywidualne i grupowe superwizje dla psychologów zajmujących się diagnozą kliniczną. Superwizje są  prowadzone przez psychologów klinicznych z wieloletnim doświadczeniem pracy klinicznej, między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W trosce o najwyższą jakość świadczonych usług i dobro osób badanych, analogicznie jak w przypadku procesu psychoterapii, superwizja w zakresie diagnozy psychologicznej powinna być standardem postępowania w celu uniknięcia błędów diagnostycznych, służyć zapewnieniu trafności i profesjonalizmu stawianej diagnozy.

Przykładamy dużą wagę do planowania i przeprowadzania procesu diagnostycznego, który powinien być prowadzony w oparciu o aktualną wiedzę i obowiązujące wytyczne. Dbamy, aby prowadzona diagnoza spełniała standardy etyczne.

Celem superwizji jest nie tylko pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności diagnostycznych, ale również systematyczny rozwój psychologicznych kompetencji diagnostycznych i pogłębianie myślenia i doświadczenia klinicznego.

 

Podczas superwizji procesu diagnostycznego można uzyskać wsparcie w zakresie:

 • formułowania hipotez diagnostycznych w oparciu o charakter objawów i indywidualnych doświadczeń osoby badanej
 • planowania procesu diagnozy klinicznej, w tym doboru adekwatnych narzędzi diagnostycznych (wystandaryzowanych oraz prób klinicznych)
 • przeprowadzania badania specyficznymi narzędziami diagnostycznymi
 • obliczania i interpretowania wyników poszczególnych narzędzi diagnostycznych
 • całościowej integracji uzyskanych danych
 • konceptualizacji przypadku
 • formułowania opinii pisemnych oraz ustnych informacji zwrotnych dla osoby badanej

 

Superwizje prowadzą:

KSENIA SŁAWIŃSKASuperwizja w zakresie neuropsychologii i diagnozy zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego

Posiada tytuł specjalisty psychologa klinicznego z zakresu zaburzeń psychicznych osób dorosłych (nr 006/2014.1/43), jest psychoterapeutą w nurcie integracyjnym. Pracuje w I Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuje się diagnozą psychologiczną, w szczególności neuropsychologiczną oraz kwalifikacją pacjentów do zabiegów neurochirurgicznych (chorzy z padaczką, z Chorobą Parkinsona).

Ma wieloletnie doświadczenie pracy w oddziale ogólnopsychiatrycznym. Zajmowała się opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym. W ramach pracy w PCPR między innymi przeprowadzała diagnozę psychologiczną osób starających się o status rodziców zastępczych i adopcyjnych.

Prowadzi wykłady i warsztaty dla psychologów szkolących się w neuropsychologii podczas szkolenia specjalizacyjnego. Jest opiekunem specjalizantów z psychologii klinicznej. Uczestniczy w badaniach klinicznych i projektach badawczych. Współautorka licznych publikacji naukowych.

 

DOMINIKA USTJAN – Superwizja w zakresie diagnozy zaburzeń psychicznych dorosłego

Specjalista psycholog kliniczny osób dorosłych. Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ma ponad 20 letnie doświadczenie praktyczne w przeprowadzaniu psychologicznej diagnozy klinicznej wspierającej medyczną diagnozę nozologiczną (diagnoza różnicowa), a także diagnozy funkcjonalnej (diagnoza mechanizmów powstawania i utrzymywania się problemów). Przeprowadza także diagnozy na potrzeby opiniowania sądowego.

Od 2001 roku jest wykładowcą akademickim na Uniwersytecie SWPS, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu diagnozy psychologicznej oraz psychologii klinicznej. Prowadzi liczne szkolenia na studiach podyplomowych z zakresu diagnozy psychologicznej (m.in. na szkoleniach specjalizacyjnych z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego) oraz wybranych metod diagnostycznych (m.in. na podyplomowych studiach z zakresu diagnozy psychologicznej).

Problematyką diagnozy psychologicznej zajmuje się naukowo. Jest autorką publikacji z tego zakresu m.in. rozdziałów w książkach „Wywiad psychologiczny” pod redakcją K. Stemplewskiej-Żakowicz oraz „Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia” pod red. M. Filipiak i in.

W Centrum Medycznym Salus Pro Domo zajmuje się diagnozą psychologiczną, opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym oraz terapią indywidualną i wsparciem psychologicznym.

Posiada uprawnienia: Psycholog Kliniczny – specjalizacja Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego (Dyplom CMKP), Specjalista Terapii Środowiskowej (Dyplom PTP), Specjalista Terapii Motywującej (Dyplom PTTM).

 

Spotkania superwizyjne są prowadzone zarówno w formie stacjonarnej jak i online.

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

 • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
 • Terapii behawioralno – poznawczej
 • Terapii Gestalt
 • Terapii strukturalno – poznawczej