Superwizja - szkolenia Warszawa | Salus Pro Domo

Superwizja diagnostyczna

Zgodnie ze Standardami Diagnozy Psychologicznej ustalonymi przez Ogólnopolską Sekcję Diagnozy Psychologicznej PTP w dn. 21.06.2014 r., proponujemy cykliczne indywidualne i grupowe superwizje dla psychologów zajmujących się diagnozą kliniczną, oraz jednorazowe superwizje w sytuacjach trudnych diagnostycznie.