Szukaj
Close this search box.

Profilaktyka zdrowia psychicznego - program dla pracodawców Warszawa

Witaj na stronie Salus Pro Domo!

Oferta dla Pracodawców i Pracowników oraz Działów HR – Promocja i Profilaktyka Zdrowia Psychicznego

Zachęcamy Pracodawców do promocji zdrowia psychicznego i działań na rzecz profilaktyki zdrowia psychicznego oraz prewencji zaburzeń psychicznych

Kondycja i efektywność każdej firmy zależy od zdrowia jej pracowników, w tym zdrowia psychicznego, które w codziennym życiu jest zapomnianym i marginalizowanym obszarem, a jego niezawodność uważa się za naturalny stan. O ile w społecznej świadomości istnieje przekonanie, że należy dbać o kondycję fizyczną – dieta, aktywność fizyczna, badania profilaktyczne, to niestety zazwyczaj nie myślimy o wzmacnianiu zdrowia psychicznego. Jak pokazują badania i statystyki objawy lęku, niepokoju, przemęczenia, wypalenia zawodowego, życie w permanentnym stresie, brak poczucia bezpieczeństwa stałości pracy i lęk przed jej utratą, ciągła konieczność adaptacji do zmieniających się warunków pracy, stany depresyjne, bezsenność, problemy z uzależnieniami, ryzykownym piciem alkoholu, a w efekcie problemy rodzinne, dotykają znaczną część osób w wieku produkcyjnym. Raporty informują, że 1,34 mln Polaków w wieku produkcyjnym ocenia negatywnie swoje zdrowie psychiczne, skargi depresyjne pojawiają się u 30 %,  co oznacza, że dotyczą 8 mln osób i są najczęściej diagnozowane w wieku produkcyjnym.

Praca jest szczególną wartością i determinantem, która bezpośrednio wpływa na jakość życia, poczucie satysfakcji życiowej i szczęśliwości – spędzamy w niej przeciętnie 40 godz. tygodniowo. Z tych powodów pracodawcy, zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej, są zobowiązani traktować zdrowie psychiczne priorytetowo i nie powinni ignorować problemu dobrej kondycji psychicznej swoich pracowników w miejscu pracy.

Z punktu widzenia efektywności firmy, wśród najważniejszych, negatywnych skutków obniżonej kondycji stanu zdrowia psychicznego pracowników należy wymienić: absencję w pracy, wysoki poziom rotacji pracowników, problemy dyscyplinarne, agresywną komunikację, izolację, długoterminowe choroby somatyczne, często o podłożu psychosomatycznym, niską koncentrację i wytrzymałość, niski poziom zaangażowania i utożsamiania się z miejscem pracy, niską motywację oraz niższą, jakość produktu lub usług, błędy, podejmowanie nietrafnych decyzji, zmniejszoną efektywność i wydajność.

43 % kierowników w miejscach pracy w Unii Europejskiej domaga się zdecydowanej polityki i przepisów dotyczących skuteczniejszej ochrony zdrowia pracowników.

Nasza oferta polega na promowaniu zdrowia psychicznego, wzmacnianiu dobrostanu psychicznego, oraz prewencji problemów i zaburzeń psychicznych. Praktyki przyczyniające się do dobrego samopoczucia w pracy, inwestycja w zdrowie pracowników, kosztują stosunkowo niewiele, lepiej przeciwdziałać pojawieniu się problemów, niż je później rozwiązywać i płacić wysoką cenę za ich skutki.

Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz Światowa Organizacja Zdrowia uznały stres za najważniejsze zagrożenie dla zdrowia pracowników na całym świecie, które ma bezpośredni wpływ na produktywność. Istotna jest umiejętność rozpoznania symptomów stresogennego środowiska pracy, a nadrzędną profilaktyka i kreowanie atmosfery w pracy, która uniemożliwi wytworzenie się środowiska stresu i niepokoju.

Oferujemy Państwu kompleksowy i zindywidualizowany program, dostosowany do potrzeb i oczekiwań pracodawców i ich pracowników, poprzedzony szczegółową diagnozą środowiska pracy.

Nasi specjaliści:

Metody terapii:

Psychoterapeuci ośrodka pracują w ramach różnych podejść psychoterapeutycznych:

  • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach
  • Terapii behawioralno – poznawczej
  • Terapii Gestalt
  • Terapii strukturalno – poznawczej