Leczenie i diagnoza Grupa dla osób, które mają problem z agresją, przemocowymi zachowaniami Warszawa | Salus Pro Domo

Grupa dla osób, które mają problem z agresją, przemocowymi zachowaniami

Zapraszamy na grupę terapeutyczną osoby, którym zdarzyło się użyć przemocy w kontakcie z bliska osobą i nie potrafią zapanować nad swoją agresją.

Sesje grupowe odbywają się w poniedziałki o godzinie 19.00- 20.30 w Centrum Medycznym Salus Pro Domo przy ul. Nowogrodzkiej 44 lok. 12 w Warszawie.

Dzięki udziałowi w grupie osoby będą mogły:

  • rozpoznać u siebie zachowania agresywne,
  • zrozumieć ich przyczynę,
  • lepiej radzić sobie z emocjami,
  • przyjrzeć się więziom jakie tworzą z innymi,
  • uczyć się o sobie,
  • lepiej dostrzegać i rozumieć swoje zachowania w relacji z ludźmi,
  • doświadczać tego jak są postrzegani, rozumiani i odbierani przez innych,
  • uwzględniać punkt widzenia innych osób.

Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu o stałej porze i trwają 90 minut. Grupa składa się z maksymalnie 9 osób. Udział w grupie jest poprzedzony indywidualnymi konsultacjami (około 2-3 spotkania), które służą diagnozie, określają obszar trudności i pracy w grupie oraz mają na celu ustalenie kontraktu terapeutycznego.

Grupa prowadzona jest przez analityka grupowego Marię Wolak – Chmiel i specjalistę do spraw Przeciwdziałania Przemocy Magdalenę Pietrowską.

Koszt konsultacji indywidualnej 140 zl.

Koszt sesji grupowej 80 zł

Specjalista prowadzący

mgr Maria Wolak- Chmiel

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE