Leczenie i diagnoza Terapia Poprzez Ciało i Ruch Warszawa | Salus Pro Domo

Terapia Poprzez Ciało i Ruch

Terapia tańcem i ruchem bazuje na założeniu, iż ciało i psychika są ze sobą powiązane. Nasze stany psychiczne wpływają na nasze cielesne samopoczucie a odczucia płynące z naszego ciała oddziałują na nasz stan psychiczny. Regularna aktywność i ćwiczenia fizyczne pomagają osobom wyjść z codziennej stagnacji i bezruchu. Bardzo ważne jest dla nich świadome zadbanie o swój dobrostan psychofizyczny. Program 3R, który proponuję jest odpowiedzią na te potrzeby. Może stanowić również źródło rozwoju i radości. Program pomaga dotrzeć do ogólnie pojętej równowagi psychofizycznej i utrzymywać ją.

Jego cele to:

 • podtrzymywanie sprawnego funkcjonowania organizmu na poziomie biologicznym i sprawności fizycznej,
 • poczucie przynależności i bycie aktywnym,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • dzielenie się odczuciami emocjonalnymi,
 • likwidowanie nudy i jednostajnego trybu życia,
 • przywrócenie sił witalnych,
 • odpoczynek i regeneracja psychofizyczna,
 • wzbudzanie pozytywnych emocji,
 • motywowanie do innych wyzwań,
 • zabawa (radość, uśmiech),
 • wzrost endorfin w organizmie (hormonu szczęścia),
 • podtrzymywanie sprawnego funkcjonowania.

Proponowane aktywności:

 • Tańce w kręgu są harmonią poznawania siebie i komunikacji z innymi. Są to proste tańce z różnych stron świata. Tańczone w kręgu, pozwalają każdemu, bez względu na wiek i umiejętności, na włączenie się, bycie w grupie, a zarazem na indywidualną ekspresję, relaksację i dobrą zabawę. Tańce w kręgu są harmonią poznawania siebie i komunikacji z innymi. Kroki w tańcach w kręgu są proste, jak mówi Judith Lenne Hanna: „Taneczny krąg daje poczucie bezpieczeństwa, solidarności, stabilności i nieprzemijalności”. Tańce w kręgu po raz pierwszy zebrane zostały przez tancerza, choreografa i etnografa Bernarda Wosiena i jego córkę Gabrielę w latach 70-tych XX wieku. Zainspirowali swoją kolekcją innych nauczycieli tańca, którzy, podobnie jak oni, docierają do zapomnianych już miejsc i źródeł, spisują dawne tańce, odkrywają ich historię i symbolikę. Tworzone są też współczesne choreografie do istniejących utworów klasycznych i ludowych. Każdy taniec opowiada jakąś historię, może być lustrem i drogowskazem.
 • Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem rekwizytów( piłki, chustki, kije).
 • Improwizacje ruchowe.

Ćwiczenia relaksacyjne (mindfulness), automasaż, praca z rysunkiem.

Specjalista prowadzący

mgr Grzegorz Zawiłowski

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Żaneta Ryszawa

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE

Specjalista prowadzący

mgr Andrzej Solarz

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE