Leczenie i diagnoza Psychoterapia grupowa dla pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi Warszawa | Salus Pro Domo

Psychoterapia grupowa dla pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi

Psychoterapia grupowa dla pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi umożliwia poprawę objawową i funkcjonowanie społeczne. Oferujemy dwie grupy psychoterapeutyczne:

  • pierwsza w nurcie psychodynamicznym z elementami psychodramy
  • druga w oparciu o założenia terapii poznawczo – behawioralnej. O przydziale do grupy decyduje spotkanie konsultacyjno – rekrutacyjne.

Zrozumieć Napady Paniki

Warsztaty są skierowane do osób cierpiących z powodu nagłych i silnych napadów lęku wraz z towarzyszącym im strachem przed śmiercią, omdleniem, nasilonymi objawami somatycznymi – duszności, zawroty głowy, przyśpieszona akcja serca.Celem warsztatów jest zrozumienie mechanizmu powstawania napadu paniki, nabycie umiejętności identyfikacji czynników wyzwalających napad i podtrzymujących objawy. Nauka umiejętności kontroli i strategii radzenia sobie z lękiem napadowym.

Kreować własną przestrzeń społeczną – warsztaty komunikacji

Warsztaty są kierowane do osób z problemami intrapsychicznymi związanymi z lękiem społecznym, niską samooceną, obawą przed odrzuceniem, ośmieszeniem przez innych. Celem warsztatów jest przeciwstawienie się tendencjom do izolacji, marginalizacji społecznej, poczuciu osamotnienia.