Leczenie i diagnoza Psychoterapia grupowa metodą psychodramy J. L. Moreno Warszawa | Salus Pro Domo

Psychoterapia grupowa metodą psychodramy J. L. Moreno

Psychoterapia grupowa metodą psychodramy j. L. Moreno jest cenioną metodą psychoterapeutyczną z uwagi na skuteczność i czynnik ekonomiczny. Jest metodą rozwoju osobistego przez udział w psychoterapii grupowej. Bazuje na monodramie, czyli terapeutycznym zobrazowaniu na scenie psychodramatycznej własnych problemów, konfliktów wewnętrznych, trudności, przeżyć dotyczących przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Poprzez wchodzenie w role ze swojego wewnętrznego świata, osoba pracująca nad swoim problemem – protagonista może dokładnie przyjrzeć się sobie z perspektywy innych osób, ważnych dla siebie. Ma możliwość poszerzenia wglądu i zrozumienia siebie samego, osób ze swojego otoczenia. Pozwala spojrzeć na swoje problemy z dystansu, przyjrzeć się sobie w zwierciadle pozostałych członków grupy. Pomaga w tworzeniu udanych i zadowalających, żywych emocjonalnie relacji z innymi. Wykorzystuje nasz potencjał i zasoby w kreowaniu satysfakcjonującej jakości życia.

Terapia grupowa oparta na psychodramie jest metodą ustrukturalizowaną, dzieli się na cześć „rozgrzewki”, pracę protagonisty i pracę całej grupy, polegającą na dzieleniu się przeżytym doświadczeniem, udzielaniem informacji zwrotnych. Ta forma terapii zwana teatrem terapeutycznym bazuje na aktywności, spontaniczności i kreatywności. Kierowana jest do osób nieśmiałych, uległych, z poczuciem zahamowania, problemami z asertywnością, umiejętnością stawiania wyraźnie własnych granic. Jest skuteczną metodą terapii depresji, zaburzeń lękowych, lęków społecznych, osób cierpiących z powodu traum pourazowych, przewlekłego stresu, problemów adaptacyjnych, syndromem ofiary, mobbingu. Jest istotnym dopełnieniem psychoterapii indywidualnej.