Leczenie i diagnoza Trening asertywności, czyli jak dbać o siebie i żyć w zgodzie ze sobą i innymi Warszawa | Salus Pro Domo

Trening asertywności, czyli jak dbać o siebie i żyć w zgodzie ze sobą i innymi

Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi osobami, czyli bezpośredniego, uczciwego i stanowczego wyrażania swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień. Powiązana jest głęboko z poczuciem własnej godności i szacunku dla samego siebie.

Cechą charakterystyczną jest poszanowanie uczuć, opinii, praw i pragnień innych osób. Asertywność to też przyjmowanie odpowiedzialności za własne życie i dokonywane wybory, a nie bierne poddawanie się lub kierowanie wyborami innych.

Proponowany warsztat służy uczeniu się takich zachowań, które pomogą uczestnikom lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach i dbać o siebie.

Weekendowe warsztaty trwają 14 godzin.

Specjalista prowadzący

mgr Bożena Doroszewska

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE