Leczenie i diagnoza Trening interpersonalny Warszawa | Salus Pro Domo

Trening interpersonalny

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, podczas którego uczestnicy, dzięki podejmowaniu bezpośrednich interakcji ze sobą, poznają się wzajemnie i nabywają  kompetencje ważne w kontaktach z innymi ludźmi. Zasadniczym celem treningu jest rozwijanie umiejętności komunikowania się między ludźmi poprzez uwrażliwienie ich na siebie nawzajem i na siebie samych. Trening interpersonalny jest znakomitą okazją do tego, aby otrzymać informacje zwrotne na temat swoich zachowań i sposobu w jaki jest się odbieranym przez innych. Dzięki gotowości do przyglądania się sobie i własnym reakcjom daje także możliwość doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć oraz zrozumienia jak wpływają one na zachowania innych osób. Podczas treningu uczestnicy mają także wyjątkową szansę w bezpiecznych warunkach eksperymentować z nowymi zachowaniami i odkrywać różne sposoby funkcjonowania z ludźmi.

Warto podkreślić, że choć trening interpersonalny jest często odmieniającym doświadczeniem, nie jest jednak pracą terapeutyczną. Nie koncentruje się bowiem na przeszłości, nie szuka się w nim przyczyn określonych zachowań czy uczuć i nie ma w nim nastawienia na zmianę czy korektę zachowań. Trening interpersonalny koncentruje się za to na chwili obecnej, zachęca do otwartego i autentycznego wyrażania uczuć i zachowań  oraz do zrozumienia jak te zachowania oddziałują na innych.

Trening interpersonalny jest szczególnie wzbogacającym doświadczeniem dla tych, którzy chcą:

  • zwiększyć swoje umiejętności komunikowania się wprost, udzielania i otrzymywania konstruktywnej informacji zwrotnej,
  • dowiedzieć się jak reagują na nich inni ludzie, jakie robią pierwsze wrażenie, jakie role przyjmują w grupie,
  • poszerzyć świadomość własnych myśli, odczuć i zachowań w relacjach z innymi oraz poznać własne nawyki i schematy zachowań,
  • zwiększyć swoje umiejętności słuchania i rozumienia oraz akceptację, wrażliwość i otwartość na innych,
  • lepiej komunikować swoje potrzeby, określać swoje granice i dbać o swoje prawa,
  • dowiedzieć się jak powstają konflikty i jak konstruktywnie sobie z nimi radzić, a także jak je wykorzystać do budowania głębokich więzi z innymi ludźmi,
  • nauczyć się konstruktywnie wyrażać trudne uczucia w kontakcie z innymi, takie jak złość, obawy, frustracja, napięcie, itp..,
  • przekroczyć własne progi i ograniczenia i poszerzyć zakres swoich sposobów funkcjonowania z ludźmi,
  • zwiększyć poczucie efektywności interpersonalnej oraz odpowiedzialności za siebie i swoje życie,
  • doświadczyć głębokiego kontaktu ze sobą i innymi ludźmi.

Optymalny czas trwania treningu wynosi 40 godzin. Spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu przez 8 godzin. Optymalna liczba uczestników to 8-12 osób.

Specjalista prowadzący

mgr Grzegorz Zawiłowski

PRZEJDŹ DO INFORMACJI O SPECJALIŚCIE