Leczenie i diagnoza Warsztat Budowanie poczucia własnej wartości Warszawa | Salus Pro Domo

Warsztat Budowanie poczucia własnej wartości

Właściwa ocena własnej wartości, znajomość swoich słabych i mocnych stron jest warunkiem nabycia pewności siebie, korzystania z własnych zasobów i umiejętności. Pozwala w pełni korzystać z życia, stawiać sobie adekwatne cele, realizować swoje potrzeby.

Dzięki uczestniczeniu w tych warsztatach możemy dotrzeć do przekonań na temat swojej wartości, zobaczyć co nam „podcina skrzydła” i zmienić swoje nastawienie do siebie. Pozwoli to na pełniejsze korzystanie z pojawiających się szans życiowych, których do tej pory nie wykorzystywaliśmy z obawy, że jesteśmy zbyt słabi, zbyt mało wartościowi.

Warsztaty weekendowe trwają 14 godzin.