Radom – Lekarz Psychiatra w Centrum Medycznym Salus Pro Domo w Warszawie

 

Według doniesień Światowej Organizacji Zdrowia, problemy ze zdrowiem psychicznym są obecnie głównym problemem zdrowotnym na świecie, ocenia się, że np. depresja zajmie drugie miejsce, w rankingu najbardziej kosztownych społecznie chorób, tuż po nowotworach, i będzie większym problemem niż bezrobocie. Niewątpliwie permanentny stres, w jakim żyjemy ma wpływ na dramatycznie pogarszającą się kondycję naszego zdrowia psychicznego.

Stres, jak nigdy wcześniej jest immanentnie związany z postępem cywilizacyjnym, i nie będzie już inaczej. Żyjemy w permanentnym stresie, epidemią staje się pośpiech i frustracja, a co za tym idzie rozproszenie, brak koncentracji, niepokój, lęk, podenerwowanie, impulsywność, wrogość i agresja.

Stres jest, jest silnie i dotkliwie powiązany ze zdrowiem psychicznym. Jest również potencjalnym czynnikiem aktywizującym biologiczną predyspozycję do zachorowania na zaburzenia psychiczne.

 

Dobry psychiatra – Radom – kiedy warto skorzystać z wizyty u lekarza psychiatry

 

Pojęcie zdrowia psychicznego jest w różny sposób kategoryzowane, jednak zdecydowana większość ekspertów podkreśla, że zdrowie psychiczne i zaburzenie psychiczne nie są przeciwstawnymi pojęciami. Oznacza to, że brak rozpoznanej choroby psychicznej nie musi oznaczać zdrowia psychicznego. Definicje psychologiczne podkreślają, że zdrowie psychiczne jest znacznie szerszym pojęciem niż tylko brakiem choroby.  Określają je, jako zdolność do twórczego rozwoju i samorealizacji, akceptację i poczucie własnej wartości i tożsamości, zdolność osiągania satysfakcji z życia, realistyczną percepcję rzeczywistości. Zdrowie psychiczne jest określane, jako dobrostan psychiczny warunkujący naszą satysfakcjonującą jakość życia.

W każdym przypadku, gdy niepokoi nas obniżony poziom funkcjonowania psycho-społecznego, obniżony poziom wydolności intelektualnej, nasilające się objawy lękowe, obniżonego nastroju, bezsenność, objawy psycho-somatyczne, czy psychotyczne, należy skorzystać z konsultacji empatycznego lekarza psychiatry, który oceni nasz stan psychiczny z perspektywy oczekiwanej, satysfakcjonującej jakości życia pacjenta.

Radom psychiatra – jak wygląda wizyta u specjalisty Centrum Medycznego Salus Pro Domo

 

Oferta Centrum Medycznego Salus Pro Domo skierowana jest do osób cierpiących z powodu zaburzeń i chorób psychicznych, a także do osób  poszukujących konsultacji i doradztwa dot. problemów psychologicznych i ze zdrowiem psychicznym.

Zapewniamy kompleksowe leczenie: psychiatryczne, psychologiczne, farmakologiczne i psychoterapeutyczne. Pomagamy w utrzymaniu i doskonaleniu zdrowia psychicznego.  Wzmacniamy dobrostan psychiczny, który pozwala cieszyć się życiem, radzić sobie z wyzwaniami i stresogennymi sytuacjami codziennego życia, daje poczucie satysfakcji życiowej i podnosi jakość życia.

Centrum zapewnia kompleksową pomoc w zakresie leczenia psychiatrycznego, psychoterapeutycznego oraz pomoc psychologiczną. Oferujemy proces leczenia psychofarmakologicznego, w którym pacjent jest współpartnerem, i w którym – w zależności od jego woli – rodzina pacjenta może być aktywnym uczestnikiem leczenia. Tak zintegrowana pomoc, oparta na relacji pacjent – lekarz – psycholog – rodzina zwiększa efektywność leczenia, szczególnie w przypadku zaburzeń schizofrenicznych. Nasze formy leczenia optymalnie łączą podejście farmakologiczne i psychologiczne.

Centrum jest prywatną placówką medyczną, której trzon stanowią uznani lekarze psychiatrzy i psychologowie, wśród których są specjaliści, w tym z doświadczeniem jako ordynatorzy i kierownicy przychodni, od lat pracujący w klinikach psychiatrycznych. Wieloletnia praktyka i bezcenne doświadczenie kliniczne naszych psychiatrów i psychologów, nabyte w bezpośredniej pracy z pacjentami cierpiącymi z powodu problemów psychologicznych i zaburzeń psychiatrycznych, pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych programów terapeutycznych opartych na sprawdzonych wynikach badań naukowych i światowych standardach leczenia.
Tworzymy zintegrowane środowisko medyczne, którego podstawową zasadą jest praca zespołowa. Oznacza to, że zarówno diagnoza, jak i zindywidualizowane programy terapeutyczne są wspólnie opracowywane i realizowane przez lekarzy i psychologów. Taka formuła pracy pozwala na zwiększenie efektywności kompleksowego leczenia

Radom psychiatra – jak wygląda wizyta u specjalisty w Centrum Medycznym Salus Pro Domo

W trakcie wywiadu zadawane są pytania dotyczące historii życia badanego, rozwoju w dzieciństwie, adolescencji i wczesnej dorosłości po chwilę obecną, kształtowania się cech osobowości, charakteru, temperamentu, wykształcenia, zainteresowań i uzdolnień, przebiegu nauki i pracy zawodowej, stylu życia, funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych sposobów radzenia sobie z przeciwnościami losu. W dalszej części lekarz pyta o przebyte choroby somatyczne, neurologiczne, urazy, pobyty w szpitalu i dotychczasowe leczenie ambulatoryjne. Każde zadawane pytanie ma wartość diagnostyczną.

Badanie psychiatryczne nie jest prowadzone według z góry ustalonego schematu, jego przebieg zależy od wielu czynników, takich jak: łatwość nawiązania kontaktu z pacjentem, gotowość pacjenta do swobodnego i spontanicznego wypowiadania się, oraz jego stan psychiczny, a także wiek.

Psychiatra Radom – leczenie w SALUS PRO DOMO

Pomoc psychologiczna i psychiatryczna

Centrum Medyczne Salus Pro Domo w Warszawie zajmuje się zdrowiem psychicznym dzieci, młodzieży i dorosłego, leczeniem zaburzeń psychicznych.

Wyróżnia się: