Diagnoza ADHD u dzieci - Warszawa - leczenie nadpobudliwości u dzieci i dorosłych

Witaj na stronie Salus Pro Domo!
Marek Cichy
Pedagog
TSR - Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Przyjmuje: Osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

Prowadzi: Psychoterapię indywidualną osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

Rodzaj terapii: Terapia indywidualna, Terapia uzależnień.