Diagnoza ADHD u dzieci - Warszawa - leczenie nadpobudliwości u dzieci i dorosłych

Witaj na stronie Salus Pro Domo!
Agata Trzos
Psycholog
psychoterapia poznawczo- behawioralna
terapia schematu

Przyjmuje: Osoby dorosłe.

Prowadzi: Konsultacje psychologiczne, diagnozę i psychoterapię osoby, które cierpią z powodu problemów psychologicznych, problemów osobowościowych oraz na zdiagnozowane zaburzenia psychiczne.

Rodzaj terapii: Terapia indywidualna