mgr Magdalena Pietrowska

Jestem politologiem i terapeutą pedagogicznym, specjalistą przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  B.A.S.E.® Group Leader.

Dyplom uzyskałam w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuję się w zagadnieniach dotyczących pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie. Ukończyłam  Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przez ostatnie osiem lat kierowałam Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Na co dzień uczestniczę w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Ursynów. Współpracuję z Komisją Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Tworzę projekty,  programy szkoleniowe, współorganizowałam konferencje krajowe i międzynarodowe.

Ciągle staram się doskonalić swoje kompetencje na szkoleniach i konferencjach, na których występuję również w roli prelegenta.

Na konsultacje zapraszam osoby dostrzegąjace u siebie problemy z wyrażaniem emocji, zachowaniami agresywnymi i przemocowymi.

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy, zapraszam na konsultację indywidualną.

Jeżeli chcesz popracować nad swoimi emocjami i zachowaniem, zapraszam do udziału w grupie terapeutycznej.