mgr Anna Lepa

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie ukończyłam psychologię społeczną ze specjalizacją mediacje rodzinne i interwencja kryzysowa oraz pedagogikę w ramach Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Ukończyłam pierwszy stopień psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz terapię EMDR. Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – warsztaty dla dzieci z dysleksją oraz w Centrum Terapii Autyzmu, gdzie prowadziłam terapię zajęciowa, terapię grupową i trening umiejętności społecznych dla dzieci z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju. Pracowałam w przedszkolu integracyjnym, gdzie byłam terapeutą dzieci od 3 do 5 roku życia. Posiadam też doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Downa. Obecnie pracuję jako psycholog- interwent kryzysowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w Gimnazjum z oddziałami integracyjnymi.

Pracuję z dziećmi od 3 r. ż., młodzieżą, oraz z całymi rodzinami, w nurcie systemowym, poznawczo-behawioralnym, TSR oraz EMDR. Prowadzę terapię krótko i długoterminową. Na pierwsze spotkanie zapraszam samych rodziców.
Zajmuję się pomocą psychologiczną rodzinom, w których dziecko:

– sprawia problemy wychowawcze,

– ma trudności adaptacyjne w nowej sytuacji: zmiana szkoły, przedszkola, miejsca zamieszkania, narodziny rodzeństwa

– trudności szkolne: agresja, problemy z rówieśnikami, fobia szkolna, przemoc ze strony rówieśników

– jest w żałobie,

– doświadcza przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej,

– zmaga się z trudnościami wieku dojrzewania: niska samoocena, trudności emocjonalne, rozstanie z bliską osobą,

– którego rodzice rozwodzą się,

Pracuję z dziećmi i młodzieżą:

– mających depresję,

– zaburzenia lękowe,

– po traumatycznych doświadczeniach (objawy PTSD)

– mającymi myśli samobójcze,

– samookalecząjącymi się.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.