dr Katarzyna Gąsiorowska

Lekarz specjalizujący się w psychiatrii dorosłych. Ukończyła Gdański Uniwersytet Medyczny.
Od 2020r związana z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego. W trakcie swojego szkolenia odbywa liczne staże i kursy doszkalające. W 2016 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim – ‘Administracja i zarządzanie podmiotami medycznymi’. W latach 2016-2018 mieszkała w Australii i pracowała z osobami niepełnosprawnymi.

Specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu osób z zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi i związanymi ze stresem, oraz w kryzysie psychicznym. W swojej praktyce wychodzi z przekonania, że fundamentem postępu w leczeniu jest wzajemna partnerska relacja, oparta na empatii, zrozumieniu i zaufaniu. Uważa, że leczenie poważnych problemów i zaburzeń psychicznych powinno być kompleksowe, uwarunkowane komplementarnością leczenia farmakologicznego i psychoterapeutycznego.