Diagnoza ADHD u dzieci - Warszawa - leczenie nadpobudliwości u dzieci i dorosłych

Witaj na stronie Salus Pro Domo!
Marta Maj-Twardowska
Lekarz, specjalista w dziedzinie psychiatrii

Przyjmuje: Osoby dorosłe.

Prowadzi: Specjalizuje się w diagnozie i leczeniu farmakologicznych zaburzeń psychicznych u dorosłych – zaburzeń psychotycznych (m.in. schizofrenii), zaburzeń nastroju (m. in. depresji, manii, choroby afektywnej dwubiegunowej), zaburzeń lękowych i obsesyjno-kompulsyjnych, zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania i snu, zaburzeń psychicznych wieku podeszłego.