dr Marzanna Choma

Specjalista psychiatra z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem klinicznym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Do 2011 r. starszy asystent w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Obecnie pracuje w trybie ostrodyżurowym. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Prace badawcze dotyczyły analizy zmian strukturalnych i jakościowych wybranych struktur mózgu w badaniu MRI u pacjentów z diagnozą zaburzeń schizofrenicznych.

Ordynator oddziału rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jako lekarz psychiatra obejmuje opieką seniorów w Domu Aktora Weterana w Skolimowie.

 

Zajmuje się opiniowaniem sądowo – psychiatrycznym na potrzeby postępowania sądowego.

Obszar zainteresowań naukowych, doświadczenia kliniczne, diagnoza i leczenie dotyczą pacjentów z zaburzeniami psychicznymi:

zaburzenia schizofreniczne,choroby afektywne: stany depresyjne, maniakalne,
zaburzenia depresyjno – lękowe,
zaburzenia osobowości,
zaburzenia obsesyjno – kompulsywne,
fobie społeczne,
uzależnienia alkoholowe i psychoaktywne, od leków,
zaburzenia psychicznych na podłożu zmian organicznych OUN,
zaburzenia psychiczne wieku senioralnego,
współwystępowanie zaburzeń psychicznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.