dr n.med. Karolina Julia Korzętkowska

Jestem specjalistą psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą. Posiadam kilkunastoletnie  doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi z różnego rodzaju problemami.  Zajmuję się diagnozą psychologiczną i opiniowaniem, prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię par.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oraz 4-letnie szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej. Tytuł doktora uzyskałam na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Pracowałam jako nauczyciel akademicki. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Szpitalu Nowowiejskim, Centrum Psychoterapii w Warszawie oraz w                      Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Pracowałam w oddziałach somatycznych, ogólnopsychiatrycznych oraz terapeutycznych z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami osobowości i uzależnionymi. Obecnie pracuję w Oddziale Psychiatrii Sądowej w MSCZ w Pruszkowie.Szkolenie psychoterapeutyczne odbyłam w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie.Pracuję w podejściu psychodynamicznym.

Jestem biegłym sądowym w sprawach karnych i cywilnych.

Zapraszam na psychoterapię osoby dorosłe będące w kryzysie psychicznym, doświadczające samotności, straty (żałoba, rozstanie), niskiego poczucia własnej wartości, przeżywające lęk, depresję, mające trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem satysfakcjonujących relacji z ludźmi. Oferuję również pomoc osobom z doświadczeniem psychozy, z tzw. podwójną diagnozą oraz ich rodzinom.

Prowadzę psychoedukację dla pacjentów i ich rodzin.

Wykonuję diagnozę psychologiczną i opiniuję w zakresie intelektu, osobowości oraz zaburzeń funkcji poznawczych występujących w przebiegu schorzeń neurologicznych i psychicznych.