mgr Anna Skórska

Ukończyłam psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym,  kwalifikacje zdobywam w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej.

Zapraszam na diagnozę i terapię osoby, które doświadczają następujących trudności życiowych:

– zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne,

– zaburzenia lękowe,

– zaburzenia potraumatyczne (PTSD)

– zaburzenia psychotyczne, schizofrenia,

– zaburzenia afektywne: depresja, choroba afektywna dwubiegunowa,

– zaburzenia osobowości,

– tiki i ADHD u dzieci i dorosłych.

Jestem również absolwentką  Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień prowadzonych przez Instytut Psychologii Zdrowia. Ukończyłam szkolenie z zakresu Programu Ograniczania Picia, rekomendowane przez PARPA. Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnienie i współuzależnienia.

W swojej pracy z problemami uzależnień korzystam z metod psychoterapii poznawczo – behawioralnej oraz metod integracyjnej psychoterapii uzależnień.

Pracuję zarówno z osobami, których celem terapeutycznym jest całkowita abstynencja, jak i z osobami, które chciałyby realizować program ograniczania picia.

Zapraszam na terapię osoby:

– uzależnione od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

– pijące w sposób szkodliwy lub ryzykowny,

– współuzależnione,

– z uzależnieniami behawioralnymi np: hazard, pracoholizm, komputer/internet

Obecnie pracuję w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w Oddziale Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia, gdzie prowadzę terapię z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych oraz diagnozuję i sporządzam opinie psychologiczne. Pracowałam w poradniach i ośrodkach leczenia uzależnień, gdzie zajmowałam się terapią indywidualną i grupową osób:

– uzależnionych od alkoholu

– uzależnionych od narkotyków

– współuzależnionych

– z syndromem DDA

– z podwójną diagnozą

– doświadczających przemocy w rodzinie.