mgr Dominika Jakubowska

Jestem psychologiem. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją w terapii rodzin i małżeństw. Ukończyłam również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach I stopnia, a obecnie jestem w trakcie 3-letniej Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii realizowanej w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Psychologicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując m.in. z Fundacją Dzieci Niczyje, świetlicami socjoterapeutycznymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Zapraszam rodziców dzieci w różnym wieku (również niemowląt) na indywidualne konsultacje. Oferuję pomoc psychologiczną rodzicom, którzy mają wątpliwości dotyczące rozwoju i zachowania dziecka. Wspieram w działaniach wychowawczych oraz prowadzępsychoedukację w zakresie rozwoju dzieci. Pomagam rozpoznać źródła trudności, jak również potrzeby dziecka oraz pozostałych członków rodziny i wspólnie wypracować sposoby poprawiające jakość relacji rodzice-dzieci.

Udzielam pomocy psychologicznej rodzicom i dzieciom w okresie adaptacji przedszkolnej i szkolnej.

Rodzicom oferuję także indywidualne spotkania oraz warsztaty (oparte na metodzie porozumienia bez przemocy) poświęcone skutecznej i empatycznej komunikacji z dzieckiem i partnerem oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.