mgr Dorota Lazar

Ukończyłam studia z zakresu Psychoonkologii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz czteroletnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie uprawniające do prowadzenia psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażach i wolontariatach, pracując m.in.

– Klinice Hematologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie,

– Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka”,

– Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii

– Komitecie Ochrony Praw Dziecka,

– Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

– Stowarzyszeniu „Wspólne Podwórko”,

– Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy,

– Stołecznego Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych

– Centrum Powiadamiania Ratunkowego „112”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.Zgodnie ze standardami etyki zawodowej, swoją pracę poddaje superwizji.

Pracuję z osobami, zmagającymi się z chorobą onkologiczną oraz z ich bliskimi.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i konsultacje psychologiczne dla osób dorosłych borykających się z problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach, zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi.

Zapraszam rodziny i pary na konsultacje i psychoterapię, którą prowadzę w oparciu o paradygmat systemowy.