mgr Elżbieta Potempska

Magister psychologii ze specjalizacją psychologia kliniczna, magister socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Podyplomowego Studium Socjoterapii IPSiR UW oraz Studium Psychoterapii Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego Mabor we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, trener 2 st. Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, terapeuta systemowy rodzin.

 

 

 

Wieloletni pracownik instytucji oświatowych, resocjalizacyjnych oraz medycznych,  m.in.:

Zespołu Ognisk Wychowawczych,

Centrum Metodycznego MEN,

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3,

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Józefowie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Piasecznie oraz Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW,

psychoterapeuta w Poradni Rodzinnej Warszawa- Bemowo, PZP Józefów, MOS 1 ‘SOS” oraz Centrum Psychoterapii Ben -Med w W-wie.

Wieloletni szkoleniowiec kadr oświatowych i pracowników opieki społecznej we współpracy z m.in. Centrum Metodycznym MEN, Stowarzyszeniem „Spójrz Inaczej”, WOAK w Białymstoku, Wydziałem Polityki Społecznej m.st. W-wy

Autorka licznych publikacji z zakresu wychowania, resocjalizacji i opieki psychologicznej dla dzieci i młodzieży tym m.in.: „Dziecko nadpobudliwe- program korekcji zachowań”, „Rozwój empatii i kompetencji społecznych”, „Zawrócić z drogi na dno”, „Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkole”, „Metody pracy z trudną młodzieżą- socjoterapia a pedagogika przygody”

Specjalizuję się w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami emocjonalnymi i wychowawczymi oraz ich rodzinami oraz w edukacji, mediacjach i terapii systemowej rodzin