mgr Ewa Brzóska

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i psychotraumatologiem, w trakcie certyfikowanego szkolenia w podejściu poznawczo-behawioralnych. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS.

Pracuję, jako psycholog w oddziale psychiatrycznym dzieci i młodzieży w Instytucje Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbywałam staże kliniczne i zdobywałam doświadczenie zawodowe w Klinikach w Instytucje Psychiatrii i Neurologii.
Pracuję z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami funkcjonowania społecznego, po próbach samobójczych oraz w kryzysie.

Prowadzę Trening Społecznego Poznania oraz Trening DBT dla młodzieży.

Udzielam porad i wsparcia psychologicznego osobą dorosłym i młodzieży doświadczającym krótko lub długo terminowej traumy po nagłych wydarzeniach takich jak choroba, śmierć, wypadki własne lub osób bliskich. Pomagam wrócić do równowagi psychicznej i odnaleźć się w nowej sytuacji lub wyjść z trudnej sytuacji.

Jako psychotraumatolog przeprowadzam diagnozę stanu psychicznego, rozpoznanie doświadczeń traumatycznych, ich objawów i skutków, prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży, zajmuję się zapobieganiem rozwojowi stresu pourazowego, interwencją kryzysową i pierwszą pomogą psychologiczną.

Wspieram również osoby w kryzysie zawodowym i z wypaleniem zawodowym, aby wróciły do równowagi psychicznej i zawodowej. Jako doradca zawodowy pomagam młodym ludziom określić profil zawodowy i odnaleźć właściwą drogę rozwoju.

Pracuje głównie w podejściu EMDR i behawioralno-poznawczym. Korzystam również z procedury przetwarzania poznawczego, ekspozycyjnej terapii narracyjnej i procedury przedłużonej ekspozycji.

Ukończyłam również Politechnikę Warszawską uzyskujący tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej. W dalszym ciągu doszkalam swoje umiejętności, między innymi jestem w trakcie studiów podyplomowych Psychotraumatologia – Uniwersytet SWPS, szkolenia certyfikacyjne terapeuty EMDR, i trenera/coucha FRIS.

 

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.