Diagnoza ADHD u dzieci - Warszawa - leczenie nadpobudliwości u dzieci i dorosłych

Witaj na stronie Salus Pro Domo!
Ewa Brzóska
Psycholog, psychoterapeuta, psychotraumatolog
Poznawczo-behawioralny
EMDR

Przyjmuje: Osoby dorosłe, młodzież i dzieci.

Prowadzi: Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami funkcjonowania społecznego, po próbach samobójczych oraz w kryzysie. Prowadzi Trening Społecznego Poznania oraz Trening DBT dla młodzieży.

Rodzaj terapii: Terapia indywidualna.