mgr Joanna Miron

W 1995 r. ukończyłam Wydział Psychologii UW, specjalizację kliniczną dziecka. W 2021 r. ukończyłam dodatkowo studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW „Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny”. Posiadam kilkuletnie doświadczenie w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Diagnozuję dzieci od 3 r. ż. roku życia. Zajmuję się diagnozą: trudności szkolnych, problemów z koncentracją uwagi, ADHD, zaburzeń zachowania, problemów społeczno-emocjonalnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń ze spektrum autyzmu, specyficznych trudności szkolnych (dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii), specyficznych zaburzeń w rozwoju języka.

Prowadzę także doradztwo zawodowe dla młodzieży, starając się wesprzeć młodych ludzi w podjęciu trafnych decyzji odnośnie wyboru dalszej ścieżki kształcenia czy zawodu.

Zapraszam do współpracy rodziców i dzieci doświadczających problemów (z):

–  nauką, czytaniem, matematyką, ortografią, czytelnością pisma,

– koncentracją uwagi,

– kontrolą emocji i zachowania, prezentującymi zachowania opozycyjno-buntownicze, agresywne,

– adaptacją społeczną,

– nawiązywaniem kontaktu i relacji,

– rozwojem mowy i języka (np. mowa agramatyczna),

– jedzeniem,

– snem,

– samooceną, tożsamością,

– lękowych, depresyjnych, o obniżonym nastroju,

– nieśmiałych,

– nadpobudliwych, nadmiernie ruchliwych,

– będących ofiarą agresji, przemocy.

W trakcie procesu psychoterapeutycznego dziecka systematycznie spotykam się z rodzicami.

Zapraszam rodziców i dzieci chcących przez pogłębioną diagnozę w pełni zrozumieć problemy oraz potrzeby dziecka i właściwie ukierunkować pracę terapeutyczną.

Uważam, że dobre zrozumienie trudności dziecka, do którego przyczynia się diagnoza psychologiczna, daje siłę rodzicowi i wyposaża go w potrzebną wiedzę do zmierzenia się z problemem. Uwalnia rodziców i dziecko od poczucia zagubienia i bezradności.  Chroni przed błędnymi interpretacjami i różnego typu oskarżeniami pojawiającymi się często jako reakcja na stres i bezradność wobec problemów (leniwy, mało zdolny, nieposłuszny itp.), raniącymi i niszczącymi relacje rodzinne. Pozwala dziecku doświadczyć wsparcia i kompetentnego przywództwa ze strony rodzica na drodze do pokonania trudności.