dr n. hum. mgr Joanna Stępińska

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia wychowawcza i rehabilitacyjna), oraz absolwentką Uniwersytetu SWPS (specjalizacja psychologia społeczna). Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyłam studia doktoranckie i uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych. W pracy doktorskiej szczególną uwagę poświęciłam problematyce rozwoju przywiązania rodzica z małym dzieckiem.

Ukończyłam również liczne studia podyplomowe, m.in dotyczące uważności i współczucia w psychoterapii oraz diagnozy w pracy klinicznej na Uniwersytecie SWPS. W ramach rozwoju umiejętności psychoterapeutycznych ukończyłam roczne szkolenie z terapii behawioralno – poznawczej w Warszawie (Poza Schematami) oraz roczny staż w nurcie Gestalt. Z pasji do literatury zdecydowałam się zostać certyfikowanym biblioterapeutą. Wiedzę na temat roli książek w procesie psychoterapeutycznym zdobywałam w trakcie studiów podyplomowych z zakresu biblioterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako diagnosta, a także w pracy terapeutycznej z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się jak i z zaburzeniami rozwoju. Pracowałam w przedszkolu terapeutycznym oraz w poradni diagnozując i układając plany oddziaływań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z ASD. Jestem certyfikowanym diagnostą ADOS – 2 i PEP – 3.

Organizowałam również cykliczne spotkania w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi zarówno dla rodziców dzieci z ASD jak i dzieci prawidłowo rozwijających się.

W gabinecie prowadzi:
1. Diagnozę psychologiczną i psychoterapię indywidualną dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.
2. Konsultacje i psychoterapię dla rodziców małych dzieci (dzieci przed 3 r.ż). W trakcie konsultacji koncentruje się na wzmacnianiu poczucie kompetencji rodzicielskich oraz wspiera charakter przebiegu interakcji z młodym człowiekiem,
3. Specjalizuje się w problematyce zaburzeń lękowych, depresji, problemów wychowawczych (również u dzieci i młodzieży z ASD).