Szukaj
Close this search box.

Diagnoza ADHD u dzieci - Warszawa - leczenie nadpobudliwości u dzieci i dorosłych

Witaj na stronie Salus Pro Domo!
Magdalena Girtler
Psycholog psychoterapeuta
Psycho-traumatologiczny

Przyjmuje: Osoby dorosłe i młodzież od 12 roku życia.

Prowadzi: Konsultacje i psychoterapię  skierowaną dla osób dorosłych oraz młodzieży zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia afektywne, zaburzeniami osobowości, choroby psychosomatyczne, lęk uogólniony, zespół stresu pourazowego PTSD, zespół ostrego stresu ASD.

Rodzaj terapii: Terapia indywidualna.