mgr Maria Wolak- Chmiel

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, certyfikowanym analitykiem grupowym oraz B.A.S.E.® Mentor i B.A.S.E.® Group Leader.
Studia magisterskie o profilu Psychologia kliniczna ukończyłam na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odbyłam czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii analitycznej certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów; rok szkolenia na Podyplomowym Kursie Psychoterapii Integracyjnej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; szkolenie w zakresie diagnozy, interwencji i pomocy psychologicznej w przypadkach wykorzystywania seksualnego dzieci dla profesjonalistów Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom; szkolenie „Motywowanie do Zmiany” organizowane przez Centrum Zdrowia Psychicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii; szkolenie z obserwacji niemowląt prowadzone metodą Ester Bick biorąc czynny udział, jako obserwator niemowlęcia oraz szkolenie dla B.A.S.E®. Mentor i B.A.S.E.® Group Leader.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Krakowie na Oddziale Całodobowym Leczenia Psychoz w Klinice Psychiatrii UJ oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin w Klinice Psychiatrii UJ. Pracowałam w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Pomost” gdzie prowadziłam psychoterapię grupową i indywidualną oraz udzielam wsparcia psychologicznego osób po kryzysach psychotycznych, cierpiących na zaburzenia depresyjne, lękowe, zaburzenia osobowości oraz osób z organicznym uszkodzeniem mózgu. Pracowałam również w opiece środowiskowej udzielając wsparcia psychologicznego i prowadząc psychoterapię indywidualną w środowisku domowym. Przez ostatnie 5 lat byłam związana ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualna oraz grupową osób z doświadczeniem różnych form przemocy.
Zajmuję się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży; prowadzeniem analitycznej psychoterapii grupowej oraz grup dziecięcych rozwijających empatię i wrażliwość metodą B.A.S.E.® Babywatching. Jestem współzałożycielką Fundacji Inna Perspektywa, która działa na rzecz rozwoju empatii. Pracuję również z rodzicami prowadząc warsztaty wychowawcze oraz grupy ukierunkowane na budowanie więzi między rodzicami i dziećmi.

Zapraszam na konsultację osoby:
– cierpiące z powodu lęku, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi oraz chcące lepiej zrozumieć siebie,
– z doświadczeniem różnych form przemocy oraz rozpoznające u siebie zachowania agresywne i przemocowe,
– cierpiące na zaburzenia nerwicowe, nastroju oraz zaburzenia osobowości a także osoby po kryzysach psychotycznych,
– dzieci i młodzież borykające się z lękiem w kontaktach z innymi, poczuciem niezrozumienia, wyizolowania, objawami depresji czy zaburzeniami specyficznymi dla wieku dziecięcego,
– rodziców pragnących pogłębić swoją więź z dzieckiem oraz wzmocnić się w roli rodzica.
Rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej i grupowej poprzedzają konsultacje (około 2-3 spotkań), które służą diagnozie, określają obszar trudności oraz pracy terapeutycznej.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.