Szukaj
Close this search box.

Diagnoza ADHD u dzieci - Warszawa - leczenie nadpobudliwości u dzieci i dorosłych

Witaj na stronie Salus Pro Domo!
Marta Rokicińska
Psycholog dzieci i młodzieży oraz dorosłych
Poznawczo-behawioralny

Przyjmuje: Dorosłych, młodzież i dzieci

Prowadzi: Dorosłych, dzieci i młodzież, doświadczające trudności takich jak zaburzenia neurorozwojowe w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności poznawczych, samoobsługowych oraz społecznych (w tym Autyzm i Zespół Aspergera, Nadpobudliwość psychoruchowa, Dysleksja rozwojowa), zaburzenia opozycyjno-buntownicze oraz zaburzenia zachowania, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia nastroju.

Rodzaj terapii: Terapia indywidualna.