mgr Marta Rokicińska

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie nauki w czteroletniej szkole psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT – EDU, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej.
Swoją wiedzę dodatkowo zdobywałam i rozwijałam na studiach podyplomowych ze Stosowanej Analizy Zachowania na Uniwersytecie SWPS oraz z Wczesnej interwencji i pomocy dziecku i rodzinie, w zakresie wczesnego wspomagania i opieki nad małym dzieckiem w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam również kurs kwalifikacyjny dla czynnych zawodowo nauczycieli, a także kurs terapii pedagogicznej. Od 2019 roku posiadam Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego (Nr. licencji 251/T/2019).

Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi neurotypowymi, z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi oraz z dorosłymi. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach terapeutycznych, szkołach oraz przedszkolach prowadząc terapię dzieci, konsultacje wychowawcze dla rodziców i nauczycieli, a także treningi umiejętności społecznych.

Stale podnoszę swoje kompetencje regularnie uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaję superwizji.
Zapraszam do współpracy dzieci i młodzież, doświadczające trudności takich jak:

● zaburzenia neurorozwojowe w nabywaniu i rozwijaniu umiejętności poznawczych, samoobsługowych oraz społecznych (w tym Autyzm i Zespół Aspergera, Nadpobudliwość psychoruchowa, Dysleksja rozwojowa);
● zaburzenia opozycyjno-buntownicze oraz zaburzenia zachowania;
● zaburzenia depresyjne;
● zaburzenia lękowe;
● zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
● zaburzenia nastroju.
Pracuję również z rodzicami, prowadząc konsultacje w następujących obszarach:
● postępowania z dzieckiem prezentującym zachowania trudne, objawiające się agresją, autoagresją, brakiem współpracy z osobami dorosłymi;
● rozwijania umiejętności rodzicielskich;
● wsparcia rodziców w kształtowaniu umiejętności społecznych, poznawczych, samoobsługowych oraz w konstruktywnym spędzaniu czasu wolnego ich dzieci.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.