mgr Weronika Dziedzic

Jestem psychologiem i psychoterapeutą z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem.  Kwalifikacje do zawodu psychoterapeuty psychodynamicznego zdobyłam kończąc czteroletnie szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Obecnie jestem w trakcie uzyskania dyplomu i certyfikatu. Pracuję psychoterapeutycznie korzystając z superwizji.
Jako native-speaker prowadzę również psychoterapię w języku angielskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi z problemami osobowościowymi, z zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami spowodowanymi substancjami psychoaktywnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami dysocjacyjnym, zaburzeniami snu, zaburzeniami popędu, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego, a także po próbach samobójczych oraz w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzę konsultacje psychologiczną i psychoterapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych.

  • Proponuję pomoc psychoterapeutyczną w problemach emocjonalnych, zaburzeniach zachowania i zaburzeniach osobowościowych, oraz depresyjnych, lękowych, nerwicowych.
  • Proponuję psychoterapię wspierającą rozwój osobowości, wzmacnianie samooceny, poczucia własnej wartości i efektywnego funkcjonowania w rolach społecznych: ucznia, rodzica, partnera, małżonka i zawodowej, oraz budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych.
  • Wzmacniam dobrostan psychiczny służący satysfakcjonującej jakości życia. Pomagam rozwijać umiejętności społeczne.
  • Zajmuję się pozytywną psychologią kobiet, organizuję warsztaty wyjazdowe.
  • Zapraszam, jeśli zmagasz się ze stresem, wypaleniem zawodowym, chcesz przezwyciężyć trudności emocjonalne.
  • Proponuję interwencję kryzysową, porady i wsparcie psychologiczne osobą, które doświadczyły traumy związanej z wydarzeniami losowymi np. choroba, śmierć, wypadki własne lub osób bliskich. Pomagam wrócić do równowagi psychicznej.
  • Zapraszam również osoby, które nie przeżywają objawów zaburzeń psychicznych, ale poszukują satysfakcjonującej jakości życia, rozwoju osobistego i wzmacniania umiejętności psychospołecznych.