ADHD | Salus Pro Domo Warszawa

ADHD

ADHD – OBJAWY, PRZYCZYNY, DIAGNOZA I LECZENIE
ADHD

ADHD – objawy, przyczyny, diagnoza i leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi  Zaburzenia hiperkinetyczne Zaburzenie to charakteryzuje się trwałymi problemami w sferze behawioralnej i poznawczej, czyli problemami z utrzymaniem uwagi, kontrolą impulsywności i nadmierną ruchliwością. ADHD jest zaburzeniem mecha...

czytaj więcej