Autyzm

Autyzm

Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Salus Pro Domo

Rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu i wskazania do terapii Autyzm i zaburzenia z jego spektrum (ASD- Autism Spectrum Disorders) są współcześnie jednymi z najczęściej diagnozowanych i przybierających najcięższe formy, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dane pokazują, że dotykają one 60...

czytaj więcej
ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI – JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY I LECZENIE?
Autyzm

Techniki uczenia samodzielności w terapii behawioralnej autyzmu i zespołu Aspergera

Salus Pro Domo

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a co za tym idzie, dotykają każdej sfery funkcjonowania człowieka. Zaburzenia te charakteryzują się trwałymi uszczerbkami w sferze komunikacji, interakcji społecznych, a także obsesyjnym, stereotypowym repertuarem zachowań. ...

czytaj więcej
Strategie proaktywne w terapii dzieci
Autyzm

Strategie proaktywne w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu

Salus Pro Domo

Jednym z trzech głównych celów (obok rozwijania zachowań pożądanych i generalizacji efektów prowadzonych oddziaływań), które stawia sobie terapia behawioralna, jest REDUKOWANIE ZACHOWAŃ TRUDNYCH (NIEPOŻĄDANYCH).Zachowania trudne to takie, których nasilenie, częstotliwość lub czas trwania pow...

czytaj więcej
Autyzm

Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci – autyzm i zespół Aspergera

Lucyna Muraszkiewicz

Całościowe zaburzenia rozwojowe – definicja Definicja całościowego zaburzenia rozwoju u dzieci zwraca uwagę, że zaburzenia te cechują się wcześnie występującymi zakłóceniami rozwoju komunikacji społecznej, utratą zainteresowania otoczeniem oraz znaczącym zubożeniem i stereotypowością zachowań. ...

czytaj więcej