Autyzm | Salus Pro Domo Warszawa

Autyzm

Autyzm

Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Joanna Czech

Rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu i wskazania do terapii Autyzm i zaburzenia z jego spektrum (ASD- Autism Spectrum Disorders) są współcześnie jednymi z najczęściej diagnozowanych i przybierających najcięższe formy, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dane pokazują, że dotykają one 60...

czytaj więcej
ZABURZENIA ZACHOWANIA I EMOCJI – JAKIE SĄ ICH PRZYCZYNY I LECZENIE?
Autyzm

Techniki uczenia samodzielności w terapii behawioralnej autyzmu i zespołu Aspergera

Joanna Czech

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a co za tym idzie, dotykają każdej sfery funkcjonowania człowieka. Zaburzenia te charakteryzują się trwałymi uszczerbkami w sferze komunikacji, interakcji społecznych, a także obsesyjnym, stereotypowym repertuarem zachowań. ...

czytaj więcej
Strategie proaktywne w terapii dzieci
Autyzm

Strategie proaktywne w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu

Joanna Czech

Jednym z trzech głównych celów (obok rozwijania zachowań pożądanych i generalizacji efektów prowadzonych oddziaływań), które stawia sobie terapia behawioralna, jest REDUKOWANIE ZACHOWAŃ TRUDNYCH (NIEPOŻĄDANYCH). Zachowania trudne to takie, których nasilenie, częstotliwość lub czas trwania pow...

czytaj więcej
Autyzm

Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci – autyzm i zespół Aspergera

Lucyna Muraszkiewicz

Całościowe zaburzenia rozwojowe – definicja Definicja całościowego zaburzenia rozwoju u dzieci zwraca uwagę, że zaburzenia te cechują się wcześnie występującymi zakłóceniami rozwoju komunikacji społecznej, utratą zainteresowania otoczeniem oraz znaczącym zubożeniem i stereotypowością zachowań. ...

czytaj więcej