Depresja | Salus Pro Domo Warszawa

Depresja

Depresja

Depresja – jak ją rozpoznać, jakie ma przyczyny i jak ją leczyć?

Lucyna Muraszkiewicz

Alarmujące dane statystyczne – Depresja jest nazywana dżumą XXI wieku ze względu na rozpowszechnienie zachorowalności. Światowa Organizacja Zdrowia ocenia, że dotyczy ponad 350 mln osób na całym świecie i w najbliższych latach stanie się poważniejszym problemem społecznym niż bezrobocie. Dane ...

czytaj więcej
Jak leczyć i ile trwa leczenie depresji? - leki, psychoterapia i sposoby na depresję
Depresja

Jak leczyć i ile trwa leczenie depresji? – leki, psychoterapia i sposoby na depresję

Lucyna Muraszkiewicz

Jak zdiagnozować depresję? – psycholog czy psychiatra Leczenie depresji powinno być poprzedzone rzetelną, kompleksową diagnozą psychiatryczną i psychologiczną (psycholog kliniczny), bowiem od właściwej diagnozy zależy trafny wybór metod leczenia, zarówno farmakologicznych jak i psychoterapeutycz...

czytaj więcej
Depresja

Depresja Endogenna – jej objawy, przyczyny i leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Depresja endogenna i egzogenna Do niedawna w Międzynarodowych Klasyfikacjach, głównie prezentowanych przez psychiatrów europejskich, w tym i polskich, wyróżniało się podejście dzielące zaburzenia depresyjne ze względu na ich przyczyny. Depresja endogenna(nazywana depresją biologiczną) utożsam...

czytaj więcej
Depresja

Depresja reaktywna – jej przyczyny, objawy i leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Depresja reaktywna jest też określana, jako egzogenna czy psychogenna. Bywa definiowana, jako depresja nerwicowa czy nerwica depresyjna, choć różni się obrazem klinicznym i uwarunkowaniami. Oznacza to, że czynnikiem przyczynowym zachorowania są uwarunkowania psychologiczne związane z różnorodnymi...

czytaj więcej
Depresja

Depresja atypowa – jakie są jej objawy i jak ją leczyć?

Lucyna Muraszkiewicz

Pojęcie depresji jest heterogenne, co oznacza, że kryje się pod nim całe spektrum zaburzeń depresyjnych. O diagnozie typu depresji decyduje rodzaj objawów oraz w jakiej konfiguracji pojawiają się. Istotne jest ich nasilenie, uwarunkowania endogenne i egzogenne, okoliczności wystąpienia choroby, o...

czytaj więcej
Depresja lękowa
Depresja

Depresja lękowa – co to jest i jak ją leczyć?

Lucyna Muraszkiewicz

Co to jest depresja lękowa? Zespół depresyjno-lękowy. Jednoznaczne rozgraniczenie stanów depresyjnych i lękowych nie jest proste, ponieważ depresja i lęk bardzo często współwystępują ze sobą. W Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych depresja należy do zaburzeń afektywnych, a zaburzenia lękowe należą...

czytaj więcej
Depresja

Depresja maskowana (subdepresja, depresja poronna) – jej objawy, przyczyny i leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Depresja może mieć wiele masek Depresja maskowana, nazywana również depresją poronną, subdepresją lub wegetatywną, czy ukrytą (utajoną), należy do zaburzeń depresyjnych. Nie spełnia jednak kryteriów tzw. dużej depresji o przebiegu łagodnym, umiarkowanym czy ciężkim. Obraz kliniczny depresji mask...

czytaj więcej
Depresja

„Depresja paranoidalna”? – Depresja urojeniowa

Lucyna Muraszkiewicz

Potocznie używane terminy diagnostyczne typu:  „depresja paranoidalna, depresja maniakalno-paranoidalna, depresja paranoidalna dwubiegunowa”, nie mają swojego przełożenia na definicje zaburzeń w Międzynarodowych Klasyfikacjach Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania. Być może, pod tymi kol...

czytaj więcej
Depresja

Depresja Nerwicowa i dystymia – ich przyczyny, objawy i leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Depresja Nerwicowa jest terminem odnoszącym się do zaburzeń nastroju. Jest diagnozowana w przypadku przewlekłych i niezbyt nasilonych stanów depresyjnych, które występują w przebiegu zaburzeń nerwicowych, o charakterze lękowym i fobii. Zburzeniom nastroju towarzyszą takie objawy nerwicowe, jak p...

czytaj więcej