Dzieci i młodzież | Salus Pro Domo Warszawa

Dzieci i młodzież

UZALEŻNIENIE OD KOMPUTERA I GIER KOMPUTEROWYCH – OBJAWY, LECZENIE, ZAPOBIEGANIE
Dzieci i młodzież

Chrońmy dobrostan psychiczny naszych dzieci i ratujmy je przed Cyberprzestrzenią

Lucyna Muraszkiewicz

Wywiad z: Lucyna Muraszkiewicz, psycholog, dyrektor Centrum Medycznego Salus Pro Domo w Warszawie. Nadmierne granie w gry komputerowe Roboczo, jednostka chorobowa WHO ma dotyczyć uzależnienia od „nadmiernego grania w gry komputerowe”, ale czy faktycznie problem dotyczy głównie gier komputerowych...

czytaj więcej
Dzieci i młodzież

Terapia behawioralna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Joanna Czech

Rozpowszechnienie zaburzeń ze spektrum autyzmu i wskazania do terapii Autyzm i zaburzenia z jego spektrum (ASD- Autism Spectrum Disorders) są współcześnie jednymi z najczęściej diagnozowanych i przybierających najcięższe formy, całościowymi zaburzeniami rozwoju. Dane pokazują, że dotykają one 60...

czytaj więcej
Strategie proaktywne w terapii dzieci
Dzieci i młodzież

Strategie proaktywne w terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu

Joanna Czech

Jednym z trzech głównych celów (obok rozwijania zachowań pożądanych i generalizacji efektów prowadzonych oddziaływań), które stawia sobie terapia behawioralna, jest REDUKOWANIE ZACHOWAŃ TRUDNYCH (NIEPOŻĄDANYCH). Zachowania trudne to takie, których nasilenie, częstotliwość lub czas trwania pow...

czytaj więcej
Dzieci i młodzież

Depresja u dzieci – jej przyczyny, objawy, leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Depresja młodzieńcza W ciągu ostatnich lat obserwuje się wyraźny wzrost zachorowania na zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży, ponadto średnia wieku, w którym objawy pojawiają się po raz pierwszy zdecydowanie obniża się. Co czwarty nastolatek jest zagrożony zachorowaniem na depresję, i dośw...

czytaj więcej
Dzieci i młodzież

Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży – przyczyny, objawy, terapia

Lucyna Muraszkiewicz

Mgr Elżbieta Potempska Rodzaje zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży należą do kategorii zaburzeń emocjonalnych i stanowią drugą najszerszą grupę zaburzeń okresu rozwojowego, poza zaburzeniami o charakterze destrukcyjnym takimi, jak: ADHD, ADD, zaburzenia...

czytaj więcej
Schizofrenia - co to jest, jakie ma przyczyny i jak ją leczyć?
Dzieci i młodzież

Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci – objawy, diagnoza i terapia

Lucyna Muraszkiewicz

Uciążliwe dla otoczenia zachowania dzieci, a jeszcze bardziej dotkliwe dla samych dzieci, mogą mieć swoje uwarunkowania biologiczne związane z mikrouszkodzeniami Ośrodkowego Układu Nerwowego – zaburzeniami dojrzewania struktur układu nerwowego. Dysfunkcje te często spowodowane są wadami Integracj...

czytaj więcej
Dzieci i młodzież

Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci – autyzm i zespół Aspergera

Lucyna Muraszkiewicz

Całościowe zaburzenia rozwojowe – definicja Definicja całościowego zaburzenia rozwoju u dzieci zwraca uwagę, że zaburzenia te cechują się wcześnie występującymi zakłóceniami rozwoju komunikacji społecznej, utratą zainteresowania otoczeniem oraz znaczącym zubożeniem i stereotypowością zachowań. ...

czytaj więcej
Dzieci i młodzież

Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkole

Lucyna Muraszkiewicz

Dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w szkole Szkoła jest drugim po rodzinie miejscem, gdzie dziecko w okresie swojego intensywnego rozwoju spędza najwięcej czasu. Dlatego też tak ważna wydaje się jej rola w rozpoznawaniu sytuacji, gdy prawidłowy rozwój dziecka jest zagrożony oraz podejmowanie działań...

czytaj więcej
Dzieci i młodzież

Agresja nastolatków wobec rodziców – jak sobie z nią radzić?

Lucyna Muraszkiewicz

„Zagubione dzieci, zagubieni rodzice, w chaosie przyśpieszonego tempa rozwoju cywilizacyjnego” Artykuł jest próbą przybliżenia rodzicom istoty problemu zachowań agresywnych dzieci i młodzieży. Być może będzie pomocny w znalezieniu odpowiedzi na często stawiane pytania przez rodziców: Jak rozm...

czytaj więcej
Dzieci i młodzież

Bunt nastolatków – jak sobie z nim radzić?

Lucyna Muraszkiewicz

Zachowania buntownicze, agresywne i zaburzenia zachowania stają się coraz bardziej powszechnym problemem. Zdecydowanie wzrasta liczba problemowych zachowań młodzieży, a także zmienia się i rozszerza ich spektrum, przy jednoczesnym obniżaniu się granicy wieku, w którym występują. Agresja młodego p...

czytaj więcej
Dzieci i młodzież

Przemoc psychiczna w rodzinie – pomoc, psychoterapia – Warszawa

Lucyna Muraszkiewicz

„Tajemnica czterech ścian” W preambule do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 25 lipca 2005 roku: „Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszy...

czytaj więcej