Psychoza schizoafektywna

Psychoza schizoafektywna

Psychoza schizoafektywna. Nie jesteś bezbronny wobec tej choroby.

Lucyna Muraszkiewicz

Psychoza schizoafektywna w obowiązującej Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania jest określana, jako zaburzenie schizoafektywne. Zaburzenie schizoafektywne jest oddzielną kategorią w klasyfikacji, głównie za sprawą tego, że dyskusja dotycząca tej jednostki chorob...

czytaj więcej

W związku z kryzysem ekonomiczno – zdrowotnym obniżamy
koszt wizyty u lekarza psychiatry dzieci i młodzieży.

Obecny koszt wizyty to 210 zł.

Rezerwacja wizyty