Schizofrenia | Salus Pro Domo Warszawa

Schizofrenia

Schizofrenia

Schizofrenia – co to jest, jakie ma przyczyny i jak ją leczyć?

Lucyna Muraszkiewicz

Schizofrenia, to choroba psychiczna, na którą chorowały osoby, które dzięki wybitnemu intelektowi i kreatywności miały znaczący, pozytywny wpływ w kształtowanie naszego świata. Chorował na nią laureat nagrody Nobla, amerykański matematyk i ekonomista John Forbes Nash, bohater filmu „Piękny umysł”...

czytaj więcej
Schizofrenia

Rodzina partnerem efektywnego leczenia schizofrenii

Lucyna Muraszkiewicz

Część I – Rys Historyczny 1.Wstęp Artykuł prezentuje tezę, że współczesne efektywne leczenie zaburzeń schizofrenicznych powinno, obligatoryjnie uwzględniać kontekst rodzinny jako czynnik, który ma znaczny wpływ na przebieg choroby i proces leczenia. Uczynienie rodzin kompetentnym współpartnerem...

czytaj więcej
Schizofrenia

Rodzina partnerem efektywnego leczenia schizofrenii – część 2

Lucyna Muraszkiewicz

Część II – Doświadczenia pracy z rodzinami pacjentów z diagnozą zaburzeń schizofrenicznych. Artykuł prezentuje tezę, że efektywne leczenie zaburzeń schizofrenicznych powinno uwzględniać kontekst rodzinny jako czynnik, który ma znaczny wpływ na przebieg choroby i proces leczenia. Uczynienie rodzi...

czytaj więcej
Schizofrenia

Schizofrenia Niezróżnicowana (Atypowa) – jakie ma objawy i co ją cechuje?

Lucyna Muraszkiewicz

Schizofrenia niezróżnicowana cechuje się brakiem przewagi w obrazie klinicznym objawów, które byłyby podstawą do rozpoznania, którejkolwiek postaci choroby np. schizofrenii hebefrenicznej, paranoidalnej, katatonicznej, prostej. Nie spełnia również kryteriów schizofrenii rezydualnej. Jednak schizo...

czytaj więcej
Schizofrenia

Schizofrenia Hebefreniczna (Schizofrenia Zdezorganizowana) – Jakie ma objawy i jak ją leczyć?

Lucyna Muraszkiewicz

Schizofrenia hebefreniczna jest określana również, jako schizofrenia zdezorganizowana. Dominują objawy dezorganizacji i niedostosowania w zakresie: myślenia i wypowiadania się, reakcji uczuciowych i motywów działania. Objawy te kształtują charakterystyczny obraz choroby, bowiem powodują, że zacho...

czytaj więcej
Schizofrenia

„Schizofrenia Dwubiegunowa”, czyli Zaburzenia Schizoafektywne

Lucyna Muraszkiewicz

Zaburzenia schizoafektywne określane, jako psychozy schizoafektywne, schizofrenia cykliczna (potocznie: schizofrenia dwubiegunowa) są diagnozowane wówczas, gdy jednocześnie, w trakcie jednego epizodu choroby występują objawy charakterystyczne dla schizofrenii i objawy afektywne. Epizody schizoafe...

czytaj więcej
Schizofrenia

Schizofrenia Katatoniczna – jakie są jej objawy i jak ją leczyć?

Lucyna Muraszkiewicz

Schizofrenia katatoniczna jest jedną z postaci schizofrenii. Charakteryzuje się specyficznymi objawami katatonicznymi, określanymi, jako zespół katatoniczny, który nie jest swoisty tylko dla schizofrenii. Zespół katatoniczny może występować w przebiegu zaburzeń afektywnych. U 20% pacjentów zespół...

czytaj więcej
Schizofrenia

Czy Schizofrenia jest dziedziczna?

Lucyna Muraszkiewicz

Choć w ostatnich dekadach nastąpił zdecydowany postęp w badaniach dotyczących potencjalnych czynników patogenetycznych zaburzeń schizofrenicznych, to ciągle jednoznaczna przyczyna zachorowania nie jest znana. Schizofrenia jest uważana za chorobę, w której mamy do czynienia z dyskretnym zaburzenie...

czytaj więcej
Schizofrenia

Schizofrenia Dziecięca – jakie są objawy, przyczyny, jak ją leczyć?

Lucyna Muraszkiewicz

Schizofrenia dziecięca Schizofrenia ujawnia się najczęściej w okresie późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Zachorowania na schizofrenię dziecięcą przed 15 rokiem życia należą do bardzo rzadko rozpoznawanych zaburzeń. Psychozy schizofreniczne mogą mieć początek w okresie rozwojowym, choć ba...

czytaj więcej
Schizofrenia

Jak rozpoznać schizofrenię?

Lucyna Muraszkiewicz

Pomimo intensywnych badań dotyczących specyfiki i uwarunkowań zaburzeń schizofrenicznych, nadal trudno o jednoznaczną odpowiedź na pytania: Co to jest schizofrenia? Czym jest schizofrenia, a czym nie jest? Trudno jest podać trafną i jednoznaczną definicję. Przyjmuje się, że jest to zespół klinicz...

czytaj więcej
Schizofrenia

Schizofrenia Paranoidalna – co to jest, jakie są przyczyny i objawy?

Lucyna Muraszkiewicz

Co to jest schizofrenia paranoidalna? Schizofrenia paranoidalna jest jedną z najczęściej występujących postaci schizofrenii (w Polsce około 60% ogółu rozpoznań schizofrenii). Wyróżniane postacie schizofrenii w Klasyfikacjach Zaburzeń Psychicznych i Zaburzeń Zachowania różnią się między sobą domi...

czytaj więcej