Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia osobowości

Organiczne zaburzenia nastroju – objawy, przyczyny, leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Termin „organiczne” oznacza, że wystąpienie objawów można wiązać z rozpoznaną chorobą mózgu. Organiczne zaburzenia afektywne są dysfunkcją mózgu, wywołaną chorobami, uszkodzeniami lub urazami. Mogą występować w każdym wieku, jako skutek procesu chorobowego, większość zaczyna się w wieku dorosłym ...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Zaburzenia Osobowości Typu Borderline – Przyczyny, objawy, terapia

Lucyna Muraszkiewicz

Zaburzenie osobowości są zaburzeniem struktury charakteru i sposobu zachowania się, jest zaburzeniem funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Zaburzenia osobowości pojawiają się w późnym dzieciństwie i diagnozuje się je po 17 roku życia. Nie są związane z uszkodzeniem lub chorobą mózgu, wystę...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Osobowość narcystyczna, objawy i leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Czym jest osobowość? Osobowość w ujęciu psychologicznym to pojęcie, które opisuje ogólne właściwości jednostki – jej zachowania, postawy, uczucia, myślenie, zainteresowania, sposób reagowania, motywacje i aspiracje, mechanizmy przystosowawcze do świata zewnętrznego i procesy „przebiegające wewną...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Osobowość paranoiczna – jej leczenie, cechy osobowości, przyczyny

Lucyna Muraszkiewicz

Osobowość paranoiczna „Nikomu nie należy ufać” Osobowość paranoiczna jest poważnym zaburzeniem struktury osobowościowej, powodującej zaburzenia w sferze funkcjonowania indywidualnego i społecznego, skutkiem dysfunkcjonalnego stylu związków i relacji z innymi. Osobowość paranoiczna bywa, że bł...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Osobowość schizoidalna – przyczyny i leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

„Osoby schizoidalne wywołują wrażenie nie tym, co robią, ale tym, czego nie robią” Osobowość schizoidalna - co to jest? Swoiste zaburzenia osobowości, do których należy osobowość schizoidalna cechują się głębokimi zaburzeniami charakteru i zachowania, które są związane z zakłóceniami funkcjonow...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Organiczne Zaburzenia Osobowości

Lucyna Muraszkiewicz

Organiczne zaburzenia osobowości i zachowania są skutkiem choroby, uszkodzenia i dysfunkcji mózgu i są znaczącą zmianą w porównaniu z okresem przed chorobowym. Zdiagnozowane organiczne zaburzenia osobowości mają swoje następstwa w sferze poznawczej ( intelekt), emocjonalnej i zachowania. Zmian...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Osobowość dyssocjalna (psychopatyczna)

Lucyna Muraszkiewicz

Osobowość dyssocjalna  (asocjalna, antysocjalna, psychopatyczna, socjopatyczna, nieprawidłowa) „Świat jest stworzony dla zaspakajania moich potrzeb” Osobowość może być interpretowana, jako trwałe cechy charakteru i postawy człowieka. Bywa, że te trwałe cechy np. lękliwość, nieśmiałość, wro...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Osobowość zależna – jej przyczyny, objawy, leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Osobowość zależna „Zaopiekuj się mną” Osobowość zależna obok histrionicznej, narcystycznej i antyspołecznej jest typem osobowości cechującym się brakiem zrównoważenia w relacjach interpersonalnych. O ile osobowość narcystyczna i antyspołeczna realizując swoje cele, usiłuje dopasować otoczenie...

czytaj więcej
Depresja lękowa
Zaburzenia osobowości

Osobowość unikająca (lękliwa) – jej przyczny, objawy, leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

„Aby przetrwać, należy jak najmniej znaczyć i rzucać się w oczy” Osobowość lękliwa nazywana jest osobowością lękową lub unikającą. Należy do tak zwanej grupy osobowości lękowych w przypadku, których lęk odgrywa najważniejszą rolę. W przeciwieństwie do osób o osobowości narcystycznej lub histrion...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Osobowość histrioniczna

Lucyna Muraszkiewicz

(osobowość histeryczna, infantylna) „ Jeśli nie zauroczę ludzi, jestem nikim i wszyscy mnie opuszczą” Zaburzenie osobowości charakteryzuje się płytkością, zmiennością i chwiejnością emocjonalną. Charakterystyczną cechą jest przesadna i nadmierna ekspresja emocjonalna, która jest demonstrowa...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Osobowość anankastyczna – jej przyczyny, objawy, leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

„Czy jestem pewien, że wszystko zrobiłem, tak jak należy?” Może się wydawać, że życie osobowości anankastycznej jest wydajne, uporządkowane i bardzo dobrze zorganizowane, a oni sami są opanowani, zaradni i pewni siebie. Sprawiają wrażenie osób o nieposzlakowanej moralności w swojej społecznośc...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Fuga dysocjacyjna – jej objawy i leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Fuga dysocjacyjna Fuga dysocjacyjna należy do zaburzeń dysocjacyjnych ( konwersyjnych), które są zaburzeniami o charakterze psychogennym - nerwicowym, i mają ścisły związek czasowy z przeżytymi przez osobę silnymi stresogennymi wydarzeniami życiowymi. Zaburzenia dysocjacyjne cechują zespoły, ...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Amnezja dysocjacyjna – jej przyczyny, objawy, leczenie

Lucyna Muraszkiewicz

Definicja Amnezja dysocjacyjna należy do zaburzeń dysocjacyjnych, które są uwarunkowane psychogennie i należą do grupy zaburzeń psychicznych o charakterze nerwicowym, związanym z silnie traumatycznym życiowym wydarzeniem lub konfliktem wewnątrzpsychicznym, z którym osoba nie jest w stanie sobie ...

czytaj więcej
Zaburzenia osobowości

Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

Lucyna Muraszkiewicz

Nerwica konwersyjna, Reakcja konwersyjna Zaburzenie dysocjacyjne jest zaburzeniem nerwicowym. Jego psychogenne uwarunkowanie polega na tym, że jest związane w czasie z wydarzeniami stresogennymi, urazowymi i nierozwiązywalnymi lub z zaburzonymi związkami z ludźmi. Diagnostyczna dla zaburzenia je...

czytaj więcej