mgr Grażyna Helszer

Pedagog, doradca rodzinny, mediator w sprawach rodzinnych – jestem absolwentką Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. W swojej ponad 30-letniej pracy zawodowej zajmuję się problematyką rodzinną i społeczną, w tym szeroko rozumianą kompleksową pomocą rodzinie, poprawą funkcjonowania rodziny i relacji wewnątrzrodzinnych. Jestem przekonana, że problemy, które początkowo wydają się nie do pokonania, można rozwiązać i w tworzeniu tych pozytywnych przemian pragnę pomagać. W mojej pracy z rodzicami poszukuję rozwiązań, które umożliwią kontynuowanie związku, jak również pomagam członkom rodziny w radzeniu sobie ze skutkami rozstania z osobami bliskimi np. przygotowuję dzieci do rozstania rodziców, a dorosłym w ustaleniu nowego planu opieki rodzicielskiej.

Ukończyłam wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu metod diagnozy psychopedagogicznej oraz pracy z osobami będącymi w trudnej sytuacji osobistej, życiowej, rodzinnej, przechodzącymi kryzysy w relacjach partnerskich.

Posiadam bogate doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi w zakresie rozwiązywania ich problemów osobistych czy rodzinnych oraz dziećmi i młodzieżą w obszarze rozwiązywania problemów wychowawczych oraz trudnych sytuacji życiowych. Pomagam w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, często też trudnych, rodzinnych sytuacji konfliktowych, a także w nabywaniu przez dzieci i osoby dorosłe umiejętności budowania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Mam przygotowanie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu mediacji rodzinnych i społecznych. Jestem Absolwentką Szkoły Trenerów Mediacji Rodzinnej Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, aktywnym członkiem SMR i stałym mediatorem Stowarzyszenia. Ponadto jestem wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Mediację uważam za najlepszy sposób prowadzący do znalezienia skutecznego rozwiązania, w trudnych sprawach rodzinnych, pozbawiony elementów rywalizacji, niezdrowej walki i niepotrzebnych emocji, pomocny w skupieniu się na kwestiach związanych z przyszłością dzieci.

Mam również w swoim dorobku zawodowym kilkuletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej w szkole podstawowej i gimnazjum, w których poznałam problemy z jakimi zmagają się dzieci i młodzież. Wspólnie z nimi poszukiwałam skutecznych sposobów rozwiązywania ich problemów zarówno tych emocjonalnych, rodzinnych jak i szkolnych.

Diagnozuję i opiniuję w sprawach rodzinnych, między innymi oceniam sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka, badam predyspozycje opiekuńczo-wychowawcze rodziców, w tym również na zlecenie Sądu. Jestem biegłą z listy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Zapraszam do współpracy tych rodziców, którym zależy na pełniejszym zrozumieniu swojego dziecka, jego zachowań, problemów i wypracowaniu takich metod postępowania z dzieckiem, które przyniosą pozytywne rezultaty dziecku oraz sukcesy wychowawcze rodzicom.

Zapraszam również rodziców, którzy doświadczają sytuacji separacji lub rozwodu, w celu pomocy dziecku i dorosłym w przystosowaniu się do nowej sytuacji rodzinnej, przygotowania ich na zmianę struktury rodziny i jej funkcjonowania, wypracowania spójnych metod wychowawczych, poprawy relacji z dziećmi, przygotowania do trudnych rozmów z dziećmi na temat rozstania rodziców, ustalenia miejsca zamieszkania dziecka, wypracowania planu podziału opieki nad dziećmi i zasad współpracy na płaszczyźnie rodzicielskiej.

Proponuję również pomoc rodzicom, którzy rozstali się i mają trudności w porozumieniu się w kwestii kontaktów z dzieckiem oraz w przypadku jeśli jeden z rodziców utracił kontakt ze swoim dzieckiem i zamierza odbudować swoje relacje z nim lub kontakt ten uległ znacznemu osłabieniu.

Pomagam również w przygotowaniu zarówno dorosłych jak i dzieci do wznowienia spotkań dziecka z rodzicem w bezpiecznej, spokojnej atmosferze, organizuję też wspólne spotkania z możliwością mojego udziału i obecność podczas pierwszych kontaktów.

Rezerwacja wizyty

Masz wątpliwości odnośnie wyboru odpowiedniego specjalisty? Zadzwoń do nas lub skorzystaj z formularza kontaktowego, aby uzyskać bezpłatne konsultacje.